Hội nghị trực báo các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy
16/09/2022 2:09:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 16/9/2022, Thường trực Thành ủy Huế chủ trì tổ chức Hội nghị trực báo với các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối Doanh nghiệp và có sự tham gia đại diện lãnh đạo các ban, UBKT, Văn phòng Thành ủy.
   Tại phiên trực báo, Thường trực Thành ủy nghe các chi bộ, đảng bộ trong các doanh nghiệp báo cáo tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và triển khai công tác xây dựng đảng trong quý II/2022 tại đơn vị; thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã hoan nghênh và đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của các doanh nghiệp trong việc chủ động thích ứng, an toàn sau dịch bệnh Covid-19, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho người lao động,… đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội và sự phát triển của Thành phố.
   Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các chi bộ, đảng bộ khối doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng; khẩn trương hoàn thành công tác đại hội các chi bộ trực thuộc; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; tiếp tục đồng hành, chung tay cùng với Thành phố trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững...
Văn phòng Thành ủy Huế