Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng
23/09/2022 3:48:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2022, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Thành uỷ Huế tổ chức lớp bồi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trương Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; lãnh đạo và kiểm tra viên thuộc UBKT các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
   Phát biểu khai mạc tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trương Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đã chỉ ra tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời nhấn mạnh: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã ban hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp uỷ tổ chức quán triệt, triển khai đến các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ kiểm tra đã chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu các quy định về ông tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
   Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Thành ủy đề nghị các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu, chủ động sắp xếp thời gian để lớp bồi dưỡng đạt được kết quả tốt nhất.
   Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và kiểm tra viên thuộc UBKT các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy được nghe các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề, gồm: Tình hình thời sự quốc tế, trong nước và địa phương; tình hình thực hiện Nghị quyết 54 - NQ/TW của Bộ chính trị và lộ trình phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế để sớm đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025; Qui định số 69 - QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; Quy định 37 - QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
   Dịp này, các đại biểu được nắm bắt một số kiến thức liên quan đến công tác hệ thống hoá, phương pháp lưu trữ hồ sơ, sổ sách và một số qui trình kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Hoài Phong (Trung tâm văn hóa thông tin & thể thao TP. Huế)