Triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế
01/02/2024 3:41:54 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 05/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra và triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm; Nội dung đảm bảo theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.
   Để triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh thực hiện thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử theo Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 28/4/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân khi thực hiện giao dịch cấp Phiếu LLTP tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu LLTP đảm bảo theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Bộ Tư pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng cho việc kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm Lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và VNeID; nâng cấp hệ thống dịch vụ công của tỉnh hoạt động đảm bảo thông suốt. Hệ thống phần mềm phải được đáp ứng, vận hành đảm bảo trước khi đi vào thực hiện thí điểm. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền về thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế để người dân được biết và thực hiện…
 
   Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Bộ Công an xây dựng và quản lý để xử lý các yêu cầu đăng ký, cấp và quản lý định danh, xác thực điện tử; quản lý sử dụng thông tin định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp như:
- Người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, không cần đến trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền. 
- Người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi được trạng thái xử lý của hồ sơ và nhận được Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID hoặc email, không cần phải chờ đợi hoặc nhận giấy tờ qua đường bưu điện. 
- Người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không cần phải cung cấp bản giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian. 
Đây là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước số và xã hội số.
Thanh Nguyễn (Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế)