Lễ phát động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
03/06/2023 9:28:56 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng 03/6/2023, tại phường An Cựu, Sở Văn hóa và Thể thao – UBND thành phố Huế phối hợp tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Đến dự có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Huế cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
   Đại diện các hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
 
   Buổi lễ nhằm thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND Tỉnh về triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.
   Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo UBND thành phố Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng nhấn mạnh: Thành phố Huế (phường An Cựu) là địa bàn được chọn tổ chức lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và khen thưởng 10 hộ gia đình tiêu biểu của thành phố. Đây là thuận lợi lớn, cũng là cơ sở để thành phố phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh thực hiện thắng lợi việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại phường An Cựu, tiến tới nhân rộng mô hình này trên địa bàn các xã, phường của thành phố Huế. Thực hiện tốt 5 nội dung thuộc Bộ tiêu chí tiêu chí ứng xử trong gia đình không chỉ có ý nghĩa tôn vinh các giá trị cốt lõi của gia đình Việt - gia đình Huế mà việc triển khai phát động đến toàn thể nhân dân sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, tạo thành cuộc vận động lớn, thu hút toàn dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng phát biểu tại Lễ phát động
 
   Được biết, hưởng ứng chủ trương tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với 5 nội dung cụ thể: Thứ nhất là Tiêu chí ứng xử chung giữa các thành viên trong gia đình. Thứ hai là tiêu chí ứng xử của vợ chồng; Thứ ba là Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Thứ tư là Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà và Thứ năm là Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em trong gia đình.
Tại Lễ phát động
 
   Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị phường An Cựu tích cực hưởng ứng, triển khai bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, có kế hoạch và lộ trình nhất định nhằm tạo ra những nhận thức và thay đổi tích cực, góp phần triển khai Bộ tiêu chí thành công, từ đó nhân rộng trên toàn thành phố trong thời gian đến. Đối với các phường, xã khác, đề nghị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương, chủ động tổ chức thực hiện tốt Bộ tiêu chí tại địa bàn khi có đủ điều kiện.
   Tại Lễ phát động cũng đã khen thưởng 10 hộ gia đình tiêu biểu thuộc 10 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.
   Sau đó là phần ký cam kết của đại diện các hộ gia đình về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Khen thưởng 10 hộ gia đình tiêu biểu thuộc 10 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>