Hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy
11/08/2022 5:29:18 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 11/8/2022, Ban Thường vụ Thành uỷ Huế tổ chức Hội nghị để quán triệt và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy; dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên và đại diện lãnh đạo các ban đảng, UBKT, Văn phòng Thành ủy, Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Chủ tịch HĐND, UBND 36 phường, xã.
   Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thường trực Thành ủy quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Thành ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 12-CTr/TU, ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình thực hiện Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 (khóa XVI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
   Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: Với quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết 54 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, năng động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố để cùng bàn, đưa ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo tiến độ.
Văn phòng Thành ủy Huế