Giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê khi triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh
05/08/2022 4:55:55 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn 8121/UBND-GT về việc triển khai dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh, thành phố Huế.
   Khu vực dự án Bãi đỗ xe thăm quan lăng Tự Đức – Đồng Khánh
 
   Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện Dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức – Đồng Khánh theo phương án giữ nguyên vị trí khu lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, sắp xếp, khoanh vùng có diện tích khoảng 200m2 để sử dụng cho việc khôi phục, xây dựng lại ngôi lăng mộ, trồng cây xanh tạo cảnh quan và lối ra vào lăng mộ.
   Giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chuỗi Giá Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất phương án, thủ tục, trách nhiệm các bên liên quan đối với từng hạng mục công việc trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Chủ trì rà soát lại các công trình hiện hữu trong phạm vi thực hiện dự án để đề xuất đưa vào danh mục kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích đối với các công trình có giá trị.
   UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại hiện trạng, quy hoạch và quá trình triển khai dự án; tham mưu thủ tục, các điều kiện, cơ sở pháp lý đảm bảo để tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>