Ban Thường vụ Thành ủy Huế duyệt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố
20/07/2022 4:39:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành duyệt Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; cùng dự có đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
   Sau khi nghe ý kiến tham gia vào nội dung Văn kiện Đại hội Đoàn của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố và sự phối hợp của các ban Đảng, UBKT Thành ủy; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần bám vào các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố (khóa XII) và các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy; điều chỉnh chủ đề ngắn gọn, phù hợp hơn; bổ sung các chỉ tiêu về xây dựng thư viện thanh niên để tổ chức các sinh hoạt, nhằm lan tỏa văn hóa đọc; xây dựng, vận hành Đội xung kích, phát triển về quy mô để phát động các phong trào có tính chiều sâu thiết thực, hiệu quả và xây dựng Đội công tác xã hội từ Thành phố đến cơ sở,...với tinh thần xung kích, tư duy năng động, hành động thiết thực.
Văn phòng Thành ủy Huế