Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế tiếp xúc cử tri và tiếp công dân định kỳ - tháng 7/2022
18/07/2022 9:39:53 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 18/7/2022, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Huế chủ trì buổi tiếp công dân và tiếp xúc cử tri tại phường Vỹ Dạ.
   Cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Trương Đình Hạnh - ThUV, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Thành ủy, Phòng Quản lý Đô thị và Phòng Tư pháp Thành phố, tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử trên địa bàn 03 phường và đại diện lãnh đạo 03 phường: Vỹ Dạ, Xuân Phú, Phú Hội.
   Tại buổi tiếp, đã có hơn 120 lượt người dân, bà con cử tri đến tham gia với 16 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung liên quan đến vấn đề môi trường, quy hoạch và công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, trật tự đô thị,… Qua nghe các ý kiến giải trình và đề xuất các giải pháp của đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Thành phố, đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã có liên quan; đồng chí Bí thư Thành ủy đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, kịp thời giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân.
Văn phòng Thành ủy Huế