Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế kiểm tra tiến độ Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế và một số dự án trọng điểm trên địa bàn
30/06/2022 11:33:11 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/6/2022, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế có buổi thực địa để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I, hệ thống kinh thành Huế và một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.
   Tham gia cùng Đoàn còn có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Nguyễn Việt Bằng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Đặng Hữu Hải - UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ba, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan và lãnh đạo các phường: Thuận Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc và Đông Ba.
    Tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các Dự án, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các ban ngành có liên quan và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo quyết liệt về xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, nhà ở và tình trạng sinh sống…, khẩn trương thẩm định hồ sơ giải phóng mặt bằng trên địa bàn của phường. Đồng thời, yêu cầu các Tổ vận động bàn giao mặt bằng thường xuyên kiểm tra thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chậm di dời, chấp hành nghiêm các quy định, đẩy nhanh công tác hạ giải, sớm hoàn trả mặt bằng để đảm bảo Dự án được thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.
Văn phòng Thành ủy Huế