Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
02/06/2022 4:14:38 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 2/6/2022 tại Trung tâm Hành chính thành phố Huế đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027. Chúc mừng và chỉ đạo Đại hội có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phan Thiên Định; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trần Hùng Nam; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật...
   Trao tặng Kỷ niệm chương tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
 
   Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố Huế không ngừng phát triển, cùng nhau đoàn kết, vận động các CCB giữ vững và phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế nhằm cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp. Đến nay, có 2.042/5.253 hộ khá, giàu, chiếm tỷ lệ 38%; Hội đã tích cực vận động xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 11 hội viên khó khăn với trị giá 463 triệu đồng. 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 382 hội viên mới, tiếp nhận thêm 1.302 hội viên của 14 hội cơ sở từ huyện Phú Vang, thị xã Hương Trà và Hương Thuỷ, nâng tổng số từ 4.390 hội viên năm 2017 lên 5.716 (đến tháng 5/2022).
 
Hội CCB thành phố Huế đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Huế
 
   Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB thành phố Huế tiếp tục vận động hội viên CCB đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nắm vững cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoạt động tình nghĩa… Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xoá nghè bền vững” và tích cực tham gia các phòng trào Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng, xây dựng Điểm xanh văn hoá.
Biểu quyết tại Đại hội
 
   Tại Đại hội, các hội viên đã bầu ra 35 đại biểu vào Ban chấp hành Hội CCB TP. Huế nhiệm kỳ 2022-2027.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>