BẢN TIN THÀNH PHỐ HUẾ THÁNG 5 NĂM 2022
30/05/2022 10:30:01 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự phát động Phong trào "Sắc hồng Cố đô"
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự phát động Phong trào "Sắc hồng Cố đô"
Trung tâm Chính trị thành phố Huế