Hội nghị kiểm điểm cuối năm gắn với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
30/11/2021 4:59:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, có nhiều ca F0 trong cộng đồng; tại một số địa phương của Thành phố đã nâng cấp độ dịch, có trường hợp lãnh đạo các phường, xã được xác định nghi nhiễm F1, F2, đặc biệt có trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, để thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, tiếp tục bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng của Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã.
   Ngày 27/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 445-CV/TU về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Công văn yêu cầu các phường, xã thực hiện nghiêm một số nội dung quan trọng sau:
   Các địa phương tổ chức Hội nghị kiểm điểm có đồng chí đảng ủy viên được xác định là F1 và F2: Đồng chí đảng ủy viên được xác định là F1, tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến; gửi bản tự kiểm điểm cá nhân và các tài liệu có liên quan đến chủ trì Hội nghị. Nếu đồng chí Bí thư là F1 thì đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì Hội nghị. Đồng chí đảng uỷ viên là F2 của F1 đã xét nghiệm nhanh âm tính sau khi tiếp xúc vẫn tham dự Hội nghị kiểm điểm (sau khi xét nghiệm nhanh âm tính trước khi vào Hội nghị).
   Các địa phương xác định cấp độ dịch mức 3 (vùng cam), mức 4 (vùng đỏ) theo Thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh, nếu tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến, báo cáo đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy phân công phụ trách địa bàn để xem xét, quyết định và báo với ban đảng được phân công theo dõi dõi. Trước thời gian diễn ra Hội nghị 30 phút, đề nghị tất cả các thành viên tham dự phải test nhanh Covid-19 để loại trừ. Đồng thời, trong quá trình tổ chức diễn ra Hội nghị phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Văn phòng Thành ủy Huế