Hướng dẫn các đơn vị triển khai hệ thống giám sát quét QR qua thẻ Kiểm soát dịch bệnh
25/10/2021 3:23:49 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ủy ban nhân dân thành phố Huế có Công văn 6801 ngày 22/101/2021 về Hướng dẫn các đơn vị triển khai hệ thống giám sát quét QR qua thẻ Kiểm soát dịch bệnh.
   Theo đó, UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị thông báo rõ dừng hoạt động các QR điểm đến theo giải pháp cũ. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải đăng ký tài khoản để tạo Mã điểm đến cấu hình trong các thiết bị công nghệ giám sát, cũng như chủ động kiểm soát người ra vào doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: https://tcs.thuathienhue.gov.vn. Tuyệt đối nghiêm cấm sử dựng mã điểm đến của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác.
   Giải pháp kiểm soát mới được thực hiện qua thiết bị kiểm soát (Điện thoại di động thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị đọc QR có kết nối với hệ thống giám sát QR của Tỉnh). Có nhân sự thực hiện quét QR của người dân qua thẻ kiểm soát dịch bệnh, ứng dụng PC-Covid quốc gia hoặc QR trên Căn cước công dân có Chip. Trong trường hợp thiết lập hệ thống tự động ghi nhận hành động quét QR của người dân thì cần có người giám sát việc thực hiện quét QR của người dân khi đến, vào doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
   Toàn bộ tài liệu hướng dẫn và ứng dụng quét giám sát QR được đăng tải công khai tại địa chỉ: https://huecity.vn/quetqr
   Yêu cầu UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>