Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2
24/09/2021 4:34:00 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/9/2021, UBND thành phố Huế có Công văn 5971 về việc Tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2.
   Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh về việc hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2; liên quan vấn đề này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
   1. Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố căn cứ tài liệu hướng dẫn về Quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 và danh sách các nhà/quầy thuốc có bán test nhanh Covid-19 (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế: thuathienhue.gov.vn) của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh để triển khai, phổ biến quy trình cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết để thực hiện.
   2. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn Thành phố kịp thời tiếp cận.