Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
24/09/2021 4:31:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1316/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

   Theo đó, Đề án phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi nylon, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi nylon khó phân huỷ, đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương, phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

   Đề án đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom, xử lý chất thải nhựa; xây dựng và hoàn thiện chính sách về quản lý chất thải nhựa; triển khai các hoạt động đào tạo, truyền thông và hợp tác quốc tế về quản lý chất thải nhựa; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai mô hình, hoạt động quản lý chất thải nhựa và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường.

   Ngoài ra sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy; khuyến khích hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa phục vụ hoạt động sản xuất hàng hóa, sản xuất vật liệu xây dựng và tái dụng chất thải nhựa trong các công trình giao thông…

    Ô nhiễm chất thải nhựa là một trong những thách thức môi trường lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể chất thải nhựa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái. Trong khi đó, công tác quản lý chất thải nhựa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Vì thế, việc triển khai Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam là rất cần thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, bảo vệ sức khỏe con người, hướng đến xây dựng môi trường phát triển bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)