Thừa Thiên Huế: Cách ly tập trung tối thiểu 07 ngày đối với người đi từ khu vực có dịch về đã tiêm đủ liều vắcxin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19
23/09/2021 3:47:45 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 22/9/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn 4144 về điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
   1. Đối với người đi từ khu vực có dịch về đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARCoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19.
- Cách ly tập trung tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về địa phương.
- Số lần xét nghiệm PCR: 03 lần (ngày thứ 1, ngày thứ 3 kể từ lúc vào khu cách ly và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương).
- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, sẽ tiếp tục được giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 02 lần (ngày thứ 3 bằng test nhanh kháng nguyên và ngày thứ 7 bằng PCR). Tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ theo quy định đủ 28 ngày kể từ ngày về địa phương.
   2. Đối với trường hợp F2:
- Cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối. Đối với các F2 liên quan với F1 đang cách ly tại các khu cách ly của tỉnh sẽ được giải phóng sớm và chuyển sang tự theo dõi sức khoẻ khi F1 có kết quả xét nghiệm PCR lần 03 vào ngày thứ 7 âm tính và F2 có kết quả xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 âm tính.
- Số lần xét nghiệm PCR: 03 lần (ngày thứ 1, thứ 7 và thứ 14 kể từ ngày tiếp xúc cuối). Nếu F2 được giải phóng sớm thì không lấy xét nghiệm vào ngày thứ 14. 
 
   Các đối tượng khác tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Sơ đồ này thay thế cho Sơ đồ ban hành kèm theo Công văn số 4033/BCĐ-YT ngày 16/9/2021
   (Đính kèm sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch sau khi điều chỉnh bổ sung)./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)