Tìm người liên quan đến ca nghi nhiễm tại Chợ Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và Chợ Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
12/09/2021 11:27:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/9/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Huế có Công văn 5638 về tìm người liên quan đến ca nghi nhiễm.
   Theo đó, thực hiện Thông báo khẩn của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về tìm người liên quan đến các ca nghi nhiễm Covid-19 tại chợ Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và chợ Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố yêu cầu:
   Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã chỉ đạo Tổ phòng, chống dịch cộng đồng khẩn trương kiểm tra, rà soát lập danh sách và thông báo, yêu cầu các công dân đến, đi về từ các địa điểm sau:
   1. Chợ Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2021;
   2. Chợ Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị từ ngày 05/9 đến ngày 06/9/2021
   Khẩn trương liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo, lấy mẫu xét nghiệm; thống kê số lượng công dân đến, đi về từ các địa điểm trên, báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố qua địa chỉ mail: covid19.tphue@thuathienhue.gov.vn trước 15 giờ 00, ngày 13/9/2021.
   Nhận được công văn này, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)