Hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà
11/06/2021 9:52:45 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Trong thời gian gần đây, nhiều hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Huế đã đẩy mạnh đầu tư lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại địa phương. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã bộc lộ một số vấn đề bất cập về mặt kỹ thuật và tồn tại nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ.
 Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý hệ thống điện mặt trời mái nhà, ngày 04/6/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 3310/UBND-PCCC hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố.
  Theo đó, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, các doanh nghiệp, chủ hộ gia đình cần thực hiện tốt các yêu cầu như sau:
  1. Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình thuộc phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ thì phải được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy trước khi thi công lắp đặt.
  2. Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ thì không phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng cần hướng dẫn, khuyến cáo Chủ đầu tư thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống.
   3. Giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc diện phải thẩm duyệt, thiết kế như sau:
  a) Về lựa chọn chủng loại hệ thống điện mặt trời mái nhà
 - Đối với tấm pin mặt trời, hiện nay phổ biến gồm 02 loại chính là tấm pin dạng tinh thể (đơn tinh thể, đa tinh thể) và loại tấm pin dạng phim mỏng. Trong đó tấm pin dạng tinh thể có hiệu suất phát điện cao, giá thành cao nên đa số các hệ thống điện mặt trời trên mái sử dụng tấm pin dạng phim mỏng thường có hiệu suất phát điện thấp hơn và giá thành rẻ hơn. Các tấm pin dạng phim mỏng thường chứa nhiều thành phần có khả năng bắt cháy cao hơn so với tấm pin dạng tinh thể. Do đó nên khuyến khích sử dụng tấm pin dạng tinh thể và ưu tiên lựa chọn tấm pin đạt các thử nghiệm về khả năng chịu lửa để lắp đặt cho hệ thống điện mái nhà.
 - Đối với inverter chuyển đổi dòng một chiều thành xoay chiều của hệ thống điện mặt trời mái nhà chủ yếu sử dụng 02 loại micro-inverter và string-inverter. Trong đó, micro-inverter gồm các inverter nhỏ gắn tại mỗi tấm pin còn string-inverter là tủ inverter chung cho một nhóm, dãy tấm pin. Cần khuyến cáo ưu tiên sử dụng loại hệ thống điện mặt trời sử dụng micro-inverter để hạn chế khả năng phát sinh hồ quang điện một chiều trên hệ thống.
  b) Về bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà
  - Không lắp đặt tấm pin mặt trời phía trên các gian phòng thuộc hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B cũng như các gian phòng khác mà trong quá trình hoạt động có khả năng tích tụ khí, bụi cháy; hạn chế việc bố trí tấm pin trên các gian phòng làm kho hoặc các gian phòng lưu trữ khối lượng lớn chất cháy.
- Các tấm pin mặt trời đặt trên mái phải được chia thành các nhóm dãy với kích thước không quá 40m x 40m cho mỗi nhóm. Khoảng cách giữa 02 nhóm không được nhỏ hơn 1,5m.
- Đối với các mái có bố trí lan can xung quanh theo chu vi mái phải bố trí tấm pin cách lan can khoảng 2,5m.
- Bố trí tấm pin, đường dây và các thiết bị của hệ thống điện mặt trời không được che chắn các quạt tăng áp, hút khói, không làm cản trở lối tiếp cận đến trạm bơm (trường hợp trạm bơm đặt trên mái) và các hệ thống PCCC khác của công trình.
- Không bố trí tấm pin trong phạm vi 3m xung quanh lối ra mái qua các buồng thang bộ, thang chữa cháy, các lối mở qua cửa sập.
- Khi lắp đặt tấm pin mặt trời và các thiết bị khác của hệ thống điện mặt trời mái nhà phải tính toán tải trọng ảnh hưởng đến kết cấu mái trong điều kiện thường và trong điều kiện cháy; không lắp đặt tấm pin trên các mái làm bằng vật liệu cháy hoặc có vật liệu hoàn thiện là chất cháy.
- Inverter và các tủ đóng cắt, tủ đấu dây… khi bố trí trong nhà phải bố trí trong một phòng, không gian riêng biệt để giám sát và bảo vệ, không được bố trí chất cháy xung quanh khu vực này và phải có giải pháp ngăn cháy với các khu vực khác của công trình. Các thiệt bị của hệ thống phải được nối đất bảo đảm theo quy định.
  c) Về bố trí lối tiếp cận lên mái
- Công trình phải bố trí các lối ra mái qua các buồng thang bộ, thang chữa cháy hoặc các cửa sập; các tấm pin nên bố trí tại phía mái hướng ra đường giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận.
- Bố trí thiết bị trên mái phải bảo đảm khả năng tiếp cận, di chuyển từ lối ra mái đến từng nhóm, dãy pin.
  d) Về vận hành và điều khiển
- Hệ thống điện mặt trời phải được trang bị các thiết bị ngắt khẩn cấp; thiết bị này cần bố trí cả ở vị trí inverter và vị trí tủ đóng cắt. Tại các vị trí này phải niêm yết hướng dẫn, quy trình vận hành.
- Tại khu vực gần lối lên mái phải bố trí tấm pin trên mái và sơ đồ đầu nối hệ thống để phục vụ việc ngắt kết nối các tấm pin trên mái khi có sự cố và phục vụ công tác chữa cháy.
  đ) Về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
  Các gian phòng trong nhà có bố trí thiết bị của hệ thống điện mặt trời mái nhà như: inverter, tủ đóng cắt… phải được trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với công trình đó. Việc lựa chọn loại hệ thống chữa cháy, chất chữa cháy phải phù hợp với thiết bị và bảo đảm khả năng chữa cháy.
   Trên đây là hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, các doanh nghiệp, chủ hộ gia đình cần thực hiện nghiêm túc các quy định theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong đợt cao điểm nắng nóng hiện nay.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 3310 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)