Phát động giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021
09/06/2021 10:27:03 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chính thức được tổ chức xét tặng 2 năm/lần từ năm 2009, giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng đủ điều kiện sau: Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục tại Việt Nam, không vi phạm các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam; tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng; có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường...
          Lĩnh vực tham gia xét tặng Giải thưởng chia thành 6 nhóm, gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước ngày 31 tháng 7 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian tổ chức trao Giải dự kiến tháng 11 năm 2021. Thông tin về việc xét tặng Giải thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường: http://www.monre.gov.vn; Tổng cục Môi trường: http://www.vea.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: http://monremedia.vn.
Đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng kê khai theo mẫu biểu ban hành tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thông qua Chi cục Bảo vệ Môi trường trước ngày 31/6/2021 theo địa chỉ: Chi cục Bảo vệ Môi trường - 115 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường; phát triển phong trào bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Giải được tổ chức lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực thi hiệu quả Luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, đồng thời qua đó tiếp tục phát triển phong trào và cổ vũ các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2021 và các năm tiếp theo.

 
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)