Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020
02/01/2020 3:22:12 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

 a) Chỉ tiêu kinh tế:

1. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt: 2.800 USD.
(Thu nhập thực tế bình quân/người/năm)
2. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 5.770 tỷ đồng (tăng 10%).
3. Doanh thu du lịch trên địa bàn: >3.634 tỷ đồng (tăng 15%).
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 38.397 tỷ đồng (tăng 13%)
5. Giá trị sản xuất CN - TTCN trên địa bàn: 9.970 tỷ đồng (tăng 10 - 13%.)
6. Giá trị sản xuất hàng xuất khẩu: 180 triệu USD.
7. Tổng thu ngân sách: 1.325,38 tỷ đồng.
b) Chỉ tiêu xã hội:
8. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,86%; tỷ lệ sinh con thứ 03 dưới 11,8%.
9. Phổ cập bậc Trung học phổ thông thêm: 01 phường.
10. Hỗ trợ giải quyết việc làm: > 9.500 lao động.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 03 tháng trở lên đạt 76%.
11. Tỷ lệ giảm hộ nghèo: giảm 0,1%.
(Theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020)
12.Số người tham gia bảo hiểm xã hội và Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao.
c) Chỉ tiêu môi trường:
13. Nâng cao chất lượng cây xanh đô thị, đảm bảo mật độ cây xanh 13,5m2/người.
14. Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế: 100%.
 
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố