Các Dự án trọng điểm năm 2019
03/01/2019 4:37:33 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
  Các Dự án trọng điểm năm 2019
1. Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố.
2. Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế.
3. Các dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị.
3.1. Dự án hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật cầu Tràng Tiền;
3.2. Các dự án chỉnh trang hai bờ sông Hương;
3.3. Dự án chỉnh trang các tuyến đường trung tâm.
4. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ khu vực I và Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ khu vực II (02 dự án phục vụ công tác di dời, giải tỏa khu vực I di tích Kinh thành Huế).
5. Dự án chiếu sáng 02 bờ sông Hương.
6. Dự án quy hoạch và xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

  

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố