Các dự án trọng điểm năm 2017
03/02/2017 2:25:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

    1. Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố;

2. Dự án chỉnh trang đô thị;
3. Dự án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm; chỉnh trang công viên dọc 2 bờ sông Hương, khu vực cửa ngõ phía Nam, phía Bắc; chỉnh trang sông An Cựu;
4. Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học.
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố