Bảy dự án trọng điểm của thành phố Huế năm 2021
01/01/2021 4:32:01 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Bảy dự án trọng điểm năm 2021
   1. Tiếp tục thực hiện Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố (do Chính phủ Nhật Bản tài trợ).
   2. Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.
   3. Dự án chỉnh trang khu dân cư kết hợp khai thác di tích Hổ Quyền - Voi Ré. 
   4. Các dự án chỉnh trang đô thị:
a. Các dự án chỉnh trang 02 bờ sông Hương (Chỉnh trang công viên Thương Bạc, chỉnh trang công viên 03-02; Điện chiếu sáng, camera công viên Phú Xuân đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Dã Viên; Điện chiếu sáng công viên Thương Bạc).
b. Dự án chỉnh trang các tuyến đường trung tâm (Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê Huân, Trần Cao Vân, Trần Hưng Đạo...).
c. Chỉnh trang công viên, điện chiếu sáng, các khu vực trung tâm.
d. Tuyến đường dọc sông Hương (đoạn từ Cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa).
   5. Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, TP Huế.
   6. Dự án di dời nghĩa địa khu vực Ngự Bình – Núi Bân
   7. Các dự án do KOICA tài trợ
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 > >>