Các Chương trình trọng điểm năm 2018
26/03/2018 10:32:07 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Chương trình chỉnh trang, chiếu sáng, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
   2. Chương trình phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng tuyến phố văn minh thương mại.
   3. Chương trình cải cách hành chính.
   4. Chương trình phổ cập tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho học sinh các trường THCS.

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố