Các dự án trọng điểm năm 2018
26/03/2018 2:45:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1. Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố.

2. Hoàn thành Dự án Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm; chỉnh trang tuyến đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.

3. Dự án di dời, giải toả khu vực Thượng thành; chỉnh trang hộ Thành hào.

4. Các dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị:

4.1. Dự án hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật cầu Tràng Tiền;

4.2. Các dự án chỉnh trang 02 bờ sông Hương;

4.3. Dự án chỉnh trang các tuyến đường trung tâm;

5. Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát đô thị.

6. Dự án hình thành khu vực dịch vụ kết nối 2 bờ sông Hương.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố