Các dự án trọng điểm năm 2013
17/01/2013 6:59:25 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

1
Dự án hỗ trợ và nâng cấp quy hoạch chung thành phố Huế (do KOICA tài trợ)
2
Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố
3
Dự án nạo vét, chỉnh trang tôn tạo sông Ngự Hà, sông Kẻ Vạn
4
Dự án nạo vét sông An Cựu
5
Dự án di dời, giải tỏa khu vực Thượng Thành
6
Dự án xây dựng nhà tang lễ và lò hỏa táng
7
Dự án xử lý chất thải rắn và rác thải y tế độc hại
8
Dự án chỉnh trang đường Điện Biên Phủ
9
Dự án chỉnh trang đường Đống Đa
10
Dự án nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát
11
Dự án chỉnh trang bến xe Nguyễn Hoàng
12
Dự án các điểm xanh, cây xanh đường phố
13
Dự án giải tỏa xây dựng chợ đầu mối Phú Hậu
14
Dự án giải tỏa chỉnh trang sông An Cựu (đoạn từ cầu An Cựu đến cầu Tam Tây)

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố