Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố Huế
01/01/2022 4:45:54 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Năm 2021, Thành phố Huế đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe và đời sống Nhân dân. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tăng cường chăm lo chu đáo cho người có công cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Triển khai đảm bảo các nhiệm vụ sau bầu cử, Nghị quyết 1264 của UBTVQH về mở rộng địa giới. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trật tự đô thị được tăng cường xử lý...

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và cũng là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021 đã diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng.  Để đạt được các mục tiêu năm 2021 đã đề ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 9821/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021, tập trung lãnh, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị và các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/12/2020 của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 và Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Ngày 01/7/2021 Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 của UBTV Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực mở ra những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức cho Thành phố nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động xấu và làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế. Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của các các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương và của tất cả nhân dân, Thành phố đã vừa tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Một số kết quả đạt được như sau:

Phần A. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

Năm 2021, dự kiến hoàn thành 09/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ; Giá trị sản xuất CN-TTCN; Giá trị xuất khẩu; Thu ngân sách thành phố; Tỷ lệ tham gia BHXH; Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên. 05 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là Doanh thu du lịch; Thu nhập bình quân đầu người; Tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia; Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm; Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch. Các chỉ tiêu không đạt đều do ảnh hướng tiêu cực của dịch bệnh Covid và mở rộng địa giới Thành phố.

 

 

 

     Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội dự ước đạt được năm 2021:

TT

Các chỉ tiêu chủ yếu

Kế hoạch

Năm 2021

Ước thực hiện 2021

 

Đánh giá

1

Doanh thu du lịch trên địa bàn

Tăng 15%

750 tỷ đồng

(giảm 50%)

Không đạt

2

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn

6.121 tỷ đồng (Tăng 10%)

6.177 tỷ đồng

(Tăng 11%)

     Vượt

3

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ

40.604 tỷ đồng

(tăng 13%)

40.825 tỷ đồng, (tăng 15%).

Vượt

4

Thu nhập bình quân đầu người

2.700 USD

2.650 USD

  Không đạt

5

Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn

(tăng 8-10%)

10.941,09 tỷ đồng

(tăng 14,32% )

 

       Vượt

6

Giá trị hàng xuất khẩu

150 triệu USD

158 triệu USD

      Vượt

7

Thu ngân sách Thành phố

986,900 tỷ đồng

1.481,700 tỷ đồng

     Vượt

8

Tỷ lệ tham gia BHXH

100% chỉ tiêu tỉnh giao

-

      Vượt

 

BHXH bắt buộc

40,23% (53.506 người)

80.868 người

 

 

BHXH tự nguyện

2,52% (3.345 người)

5.005 người

 

 

BHXN TN

36,93% (49.119 người)

77.294 người

 

 

Phát triển đối tượng tham gia BHYT

99,5%

99,5%

 

9

Tỷ lệ giảm hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

0,1%

0,1%

    Đạt

10

Tỷ lệ tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (công nhận và công nhận lại)

70%

81%

 

    Vượt

11

Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm

>9.000 lđ

8.226 lđ

 

 Không đạt

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 3 tháng trở lên

75%

76%

 

       Đạt

13

Thu gom và xử lý chất thải rắn, rác thải y tế đạt

98%

93%

 

Không đạt

14

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch

99%

95%

Không đạt

 

I. Tình hình sản xuất kinh doanh:

 Hoạt động du lịch: Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhiều hoạt động, lễ hội văn hóa, các hoạt động du lịch, Festival trên địa bàn thành phố Huế phải tạm dừng; nhiều cơ sở lưu trú và dịch vụ đã phải tạm ngừng hoạt động trong nhiều tháng của năm. Tổng lượt khách đến Huế năm 2021 ước đạt 700 nghìn lượt khách, khách lưu trú đến Huế dự ước đạt 450 nghìn lượt khách, giảm 50% so với năm 2020. Doanh thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2020.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tuy có lúc biến động nhẹ do tâm lý mua hàng của người dân khi dịch bệnh bùng phát, thị trường vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân, giá cả các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định. Các hoạt động thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng khi thành phố thực hiện các đợt giãn cách xã hội vào đầu năm nhưng không đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2021 ước đạt: 40.825 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020 Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa thương nghiệp ước đạt: 34.670tỷ đồng; Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ ước đạt: 6.155 tỷ đồng.

UBND Thành phố tập trung thực hiện các dự án, đề án theo tiến độ nội dung của Đề án Phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm của thành phố Huế giai đoạn 2021 – 2025. Đã xây dựng, hoàn thiện đề án phố đêm khu vực Hoàng thành. Tích cực rà soát, xây dựng phương án sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tạo sinh kế cho người dân. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Tuyến phố văn minh thương mại”; Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn Thành phố năm 2021

2. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố vẫn duy trì được sản xuất và đạt mức tăng trưởng khá. Một số ngành nghề trong sản xuất công nghiệp gặp khó khăn hoạt động sản xuất nên hoạt động sản xuất cầm chừng như mộc mỹ nghệ, chế biến đặc sản, may mặc duy trì được mức tăng trưởng. Đối với các địa bàn mới sáp nhập, hoạt động công nghiệp nổi trội nhất là khai thác đá xây dựng, sửa chữa tàu thuyền, chế biến lâm sản và thủy sản trong đó hoạt động khai thác đá đạt tăng trưởng. Hoạt động xuất khẩu tăng trưởng cao, tổng trị giá xuất khẩu năm 2021 ước đạt 158 triệu USD (kể cả xuất khẩu tại chỗ).

Triển khai thực hiện dự án tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể "Hương trầm Huế" cho sản phẩm hương trầm Thủy Xuân Huế và tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tình hình thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Triển khai kế hoạch xử lý và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô thành phố vào Cụm Công nghiệp An Hòa. Giới thiệu địa điểm cho các công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai đầu tư theo đúng quy định[1].Triển khai thi công dự án hoàn thiện HTKT giai đoạn 9 (đợt 1,2,3) Cụm công nghiệp An Hòa; Hoàn chỉnh trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp An Hòa. Hoàn thành sửa chữa, khắc phục đường bê tông, cầu bị thiệt hại do bão lụt gây ra.

- Về thu hút và kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách: UBND Thành phố đã kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ thủ tục đầu tư, phối hợp chặc chẽ với các sở, ngành của tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2022 với tổng số 9 dự án kêu gọi đầu tư được đề xuất bởi UBND thành phố, đồng thời UBND thành phố đã bổ sung thêm 13 dự án trên địa bàn thành phố và 13 phường xã mới sát nhập vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2022.

3. Về Nông nghiệp: Diện tích sản xuất nông nghiệp tăng 5.786 ha tăng gần 4,5 lần so với trước đây; Số lượng đàn gia súc, gia cầm tăng  từ 74.425 con lên 293.211 con tăng gấp 3,94 lần so với trước. Tổng diện tích thủy sản dự kiến là 883,08ha. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp trong năm 2021 ước đạt 1.730,540 tỷ đồng. Trong đó, ngành trồng trọt ước đạt 431,512 tỷ đồng; ngành chăn nuôi ước đạt 66,293 tỷ đồng ; thuỷ sản ước đạt 1.095,17 tỷ đồng và lâm nghiệp ước đạt 64,364 tỷ đồng; dịch vụ chăn nuôi và trồng trọt ước đạt 73,2 tỷ đồng. Hiện có 50 tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa. Các tàu cá đã tham gia khai thác và đã được hỗ trợ 02 đợt với tổng kinh khí gần 14 tỷ đồng. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát; Nông nghiệp hữu cơ từng bước được chú trọng triển khai

Về tài nguyên rừng: Thành phố mở rộng với diện tích rừng hiện có trên địa bàn thành phố Huế là: 7208,69 ha, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 27,4%. UBND thành phố tập trung rà soát lập phương án chuyển loại rừng từ quy hoạch rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ tại các vi trí xung yếu.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo từ trung ương, tỉnh về công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đã chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường thực hiện các công tác thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 50 tàu được UBND tỉnh phê duyệt vào danh sách các tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa. Các tàu cá đã tham gia khai thác và đã được hỗ trợ 02 đợt với tổng kinh khí gần 14 tỷ đồng.

Về tài nguyên rừng: Thành phố mở rộng với diện tích rừng hiện có trên địa bàn thành phố Huế là: 7208,69 ha, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 27,4%. UBND tập trung rà soát lập phương án chuyển loại rừng từ quy hoạch rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ tại các vi trí xung yếu.

4. Tình hình thu chi ngân sách thành phố: Ước thực hiện thu NSTP năm 2021 là 1.481,700 tỷ đồng đạt 143% so với dự toán dự kiến được điều chỉnh sau khi mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264.  Một số khoản thu ước đạt và vượt dự toán sau điều chỉnh, trong đó một số khoản thu vượt dự toán cao như: thuế Thu nhập cá nhân ước thu 110 tỷ đồng đạt 178%; tiền sử dụng đất ước thu 320,00 tỷ đồng đạt 292% so với dự toán, lệ phí trước bạ 181,000 tỷ đồng đạt 143%; lệ phí trước bà ước đạt 181 tỷ đồng đạt 143% dự toán. Ước thực hiện chi NSTP năm 2021: 1.458,275  tỷ đồng, đạt 127,5% so với dự toán dự kiến được điều chỉnh sau khi mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264. Trong đó, chi đầu tư XDCB 358,119 tỷ đồng, bằng 217,% dự toán; chi thường xuyên ước 1.071,997 tỷ đồng đạt 111,3% dự toán. Trong cơ cấu chi, đã tập trung chi cho đầu tư phát triển, chi cho an sinh xã hội, chống dịch Covid-19,...

5. Tình hình phát triển hộ kinh doanh, HTX. Nhìn chung dịch bệnh trên địa bàn Thành phố từ trước đến nay cơ bản được kiểm soát, các hộ kinh doanh vẫn duy trì được hoạt động, số hộ kinh doanh tăng. Số hộ kinh doanh hoạt động năm 2020 là 2.979 hộ, năm 2021 có 3.750 hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn. Tuy vậy, tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập của hộ kinh doanh. Ngoài các khó khăn chung, các hộ kinh doanh một số nhóm lĩnh vực dịch vụ về du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí..gặp nhiều khó khăn hơn. Cơ cấu ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh có sự thay đổi lớn. Số lượng đăng ký mới tuy tăng đáng kể nhưng số lượng tạm ngưng, dừng hoạt động cũng có xu hướng tăng.

II. Công tác Quy hoạch và Quản lý đô thị:

1. Về đầu tư xây dựng - quy hoạch:

1.1. Về quy hoạch

- Hoàn thành điều chỉnh (cục bộ) một số khu vực để kêu gọi đầu tư, triển khai dự án HTKT thuộc các Quy hoạch phân khu: phường Thủy Xuân,phường An Tây, phường Thủy Biều và Hương Sơ - An Hòa; Điều chỉnh cục bộ QHCT trục đường Bà Triệu;  Điều chỉnh Quy hoạch phân khu phường Thủy Biều và Quy hoạch phân khu phường An Tây. Hoàn thành tiếp nhận bàn giao, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế của các Thiết kế đô thị trục đường Lê Lợi, Hùng Vương và Nguyễn Huệ. Hoàn thành bổ sung một số nội dung Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; thẩm định, phê duyệt dự toán Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Huế mở rộng. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch phân khu thuộc các phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế theo Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 24/4/2021 gồm các phường, xã: Thủy Bằng, Hương Thọ, Hương An, Hương Hồ, Hương Vinh, Thuận An; Điều chỉnh QHPK Khu vực Kinh thành Huế (bổ sung 04 phường ngoại thành). Báo cáo UBND tỉnh thống nhất phương án quy hoạch tổng mặt bằng Quảng trường văn hóa trung tâm (khu vực Nhà thi đấu Bà Triệu).

- Tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030  dự kiến báo báo cáo UBND Tỉnh trong quý 4 và trình Tỉnh tỉnh phê duyệt hoàn thành trong quý 2/2022.

1.2. Về Đầu tư xây dựng

Triển khai đồng độ các giải pháp để thực hiện quyết liệt Nghị quyết 54 của Bộ chính trị. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các Bộ ngành Trung ương, các cơ quan cấp tỉnh để đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị Huế. Tổng số kế hoạch vốn giao đầu năm 2021 của Thành phố 155 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tập trung: 75,0 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất: 80 tỷ đồng) cho 61 danh mục công trình, dự án (trong đó có 19 công trình, dự án hoàn thành, chuyển tiếp; 41 công trình, dự án khởi công mới; 01 công trình dự án chuẩn bị đầu tư). Ngoài ra còn có nguồn vốn năm trước chuyển sang, nguồn tài trợ, nguồn khác, nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu các dự án tổng cộng 159,198 tỷ đồng (trong đó 97,996 tỷ đồng bổ sung hoàn ứng dự án Định cư và ổn định cuộc sống dân vạn đò).

- Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/12/2020 về thực hiện đầu tư công năm 2021, theo đó đã yêu cầu các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể về triển khai, thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, giải ngân vốn đầu tư công (cả ngân sách thành phố và ngân sách phường) nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình dự án trọng điểm. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đầu năm 2021 ước giải ngân hoàn thành kế hoạch.

Chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, chỉnh trang Công viên 02 bờ sông Hương (công viên Phú Xuân, công viên Kim Long...) và dự án chỉnh trang các tuyến đường trung tâm: Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế; Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa; Đã hoàn thành Các dự án: Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân; Chỉnh trang vỉa hè đường Lê Huân, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân (đường Đặng Dự án Chỉnh trang dải phân cách, vỉa hè đường Trần Hưng Đạo; Dự án Chỉnh trang đường Võ Văn Tần, vỉa hè đường Trần Cao Vân; Chỉnh trang bến xe Đông Ba phục vụ du lịch, dịch vụ về đêm.

- UBND thành phố tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 13 xã, phường sáp nhập vào thành phố, qua đó đã dự kiến danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Tổng hợp xây dựng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo nhu cầu đầu tư và nguồn vốn trình HĐND Thành phố thông qua.

2. Về quản lý đất đai:

- Tổ chức lập, điều chỉnh và trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- UBND Thành phố thực hiện theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 và bổ sung Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 22/10/2021, đã cho phép chuyển đổi được 117 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp liền kề đất ở hoặc đất nông nghiệp thuần túy sang đất với diện tích là 19.334,6m2.

- Về tiến độ dự án Di dời dân cư Khu vực I Kinh thành Huế: Tổng số tiền phê duyệt tại khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và Tuyến Phòng Lộ là 1.184 tỷ đồng/1.545 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ 76,6% (chưa bao gồm tiền hỗ trợ các hộ bàn giao mặt bằng đúng quy định và phê duyệt bổ sung).

- Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 với tổng quỹ đất 2.589 lô (bao gồm khu quy hoạch Hương Sơ giai đoạn 4). Đảm bảo quỹ đất để bố trí tái định cư giai đoạn 1. Khu vực 8 đã phê duyệt, chi trả và bàn giao phần diện tích đất nông nghiệp và mồ mả cho chủ đầu tư; phần diện tích đất ở.

3. Về trật tự đô thị - An toàn giao thông - Vệ sinh Môi trường:

Công tác trật tự đô thị - trật tự xây dựng: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 về Quy chế phân công, phối hợp quản lý về trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Huế; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố V/v tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong năm đã tiến hành hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực đường Chương Dương, Tân Thiết, khu vực xung quanh chợ An Cựu, Bến Ngự, đường Nguyễn Lộ Trạch (Chợ Cống), xung quanh chợ Đông Ba, chợ Tây Lộc đường Hai Bà Trưng-Ngô Quyền (xung quanh Bệnh viện TW Huế; các trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vào ban đêm tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám-Trương Định. Đã kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng tại một số phường, xã: An Tây, Thủy Bằng, Thủy Xuân, Khu đô thị Mỹ Thượng, phường Phú Thượng,...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/12/2020 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sông văn minh đô thị, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố; Công văn số 82/UBND – TTĐT ngày 06 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TU ngày 30/12/2020 của Thành ủy. UBND các phường đã triển khai thực hiện công tác rà soát, ra quân xử lý các trường hợp mái che, mái vẩy không đảm bảo mỹ quan đô thị và đã đạt được một số kết quả rất khả quan, tạo bộ mặt khang quan cho Thành phố như tuyến đường An Dương Vương ( Phường An Cựu), Thí điểm lắp đặt mái che đoạn tuyến đường Ngô Quyền. Tình hình trật tự đô thị dần đi vào ổn định, đa phần tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, ý thức của người dân trong việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo TTĐT-ATGT, việc kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cơ bản đi vào nề nếp.

An toàn giao thông: Đã ban hành Kế hoạch số số 365/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố Huế về triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Huế năm 2021 và các văn bản liên quan về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức phương án phân luồng giao thông, dừng đỗ xe tại các tuyến đường đô thị: Dương Văn An, Nguyễn Lương Bằng, Lê Lợi, Bùi Thị Xuân, Điềm Phùng Thị, Hai Bà Trưng, đặc biệt là đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông khu vực trước chợ Đông Ba; đã phối hợp Ban an toàn giao thông tỉnh, kiểm tra hiệntrường, các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, các tuyến đường đô thị, quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục điểm đen, sơn gờ giảm tốc, đặt biển cảnh báo đường Lê Ngô Cát, Đào Duy Anh..., lắp đặt các gương cầu lồitại một số đường giao cắt với cổng thành che khuất tầm nhìn như cửa Đông Ba, cửa Hữu,…nhằm hạn chế tai nạn giao thông, tổ chức hạ lề một số tuyến đường để làm giao thông tĩnh, kiểm tra, đề xuất vị trí thực hiện hệ thống camera giám sát phục vụ tăng cường công tác kiểm tra giao thôngvà thực hiện phòng chống dịch Covid-19, đề xuất các khu vực tập kết hàng hoá trung chuyển phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. nâng cấp chỉnh trang một số khu vực có tình hình trật tự giao thông phức tạp.

Công tác vệ sinh môi trường: Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, triển khai các hoạt động hưởng ứng đề án “Ngày Chủ nhật xanh” của các đơn vị thành phố, 36 phường, xã trên địa bàn thành phố. Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn, các trường hợp kiến nghị về hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nhiễm tiếng ồn do các hoạt động mở nhạc, hát karaoke trên địa bàn theo đơn kiến nghị của công dân cũng như phản ánh qua Dịch vụ Đô thị thông minh (Hue-S) tại phường Phú Hòa, Phú Hội, Hương Long, An Đông… Kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn Thành phố, kiểm tra thực tế của Tổ công tác về hoạt động xử lý rác tồn đọng của Nhà máy xử lý rác Thủy Phương.

Rà soát, ban hành quy định về tổ chức thu gom rác trên địa bàn thành phố… Thực hiện Kế hoạch phân loại rác tại nguồn năm 2021, triển khai dự án viện trợ không hoàn lại “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đồng thời nghiên cứu tham gia Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững về môi trường và Chứng chỉ thành phố tiềm năng bền vững về môi trường. Thực hiện kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường cắt sửa cây xanh đường phố để tạo cảnh quan và xử lý, chặt hạ cây sâu bệnh, chặt hạ cây sâu bệnh, cây nguy hiểm, cây tạp đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai, bão lụt (bão số 7, bão số 8) Tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ và chăm sóc thảm cỏ, cây viền bồn, cây cảnh tạo dáng, trang trí hoa, các giỏ hoa, thảm hoa các loại trên các công viên và các điểm xanh, Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Rà soát, khảo sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn thành phố Huế làm cơ sở để di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội đô Thành phố.

III. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

1. Các hoạt động văn hóa- thông tin - thể thao:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021; tuyên truyền, cổ động, đăng tải các tin bài về tình hình văn hóa xã hội của thành phố; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Xây dựng thông điệp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tổ chức tuyên truyền, cổ động và treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Huế theo quy định. Phát hành về cơ sở tờ gấp tuyên truyền những quy định chống dịch bắt buộc thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

- Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Huế năm 2021. Tiến hành rà soát, thống kê chất lượng hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở và Cổng thông tin điện tử các phường, xã; hướng dẫn UBND các phường trong việc đầu tư thiết lập đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Tổ chức khảo sát, lựa chọn trạm thu phát sóng di động kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp độ IV, có thể lắp đặt cụm loa truyền thanh không dây FM/cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn các xã, phường phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai. Kiểm tra, giám sát, xử lý việc chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, truyền hình cáp và dây thuê bao tại các tuyến kiệt thuộc các đường trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.

- UBND Thành phố thiết lập Cổng thông tin điện tử thành phố Huế hiển thị các thông tin lịch họp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính và tiến độ thực hiện giải quyết hồ sơ công việc. Tích hợp thêm thông tin 13 xã, phường sáp nhập vào thành phố Huế lên Cổng thông tin điện tử thành phố Huết và nâng cấp thêm phần tiêu điểm trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế. Điều chỉnh quy trình xử lý văn bản, quy trình xử lý dịch vụ công và thay đổi tên đăng nhập thư điện tử công vụ, đồng thời tích hợp Trang thông tin điều hành tác nghiệp và thực hiện điều chỉnh chữ ký số cá nhân và đơn vị cho các xã, phường sáp nhập vào Thành phố.

- Hoàn thiện, Đề án điều chỉnh Đặt tên đường phố Huế đợt X, đồng thời, rà soát, thống kê các tuyến đường mới chưa được đặt tên trên địa bàn thành phố Huế (trong đó chú trọng đến 13 xã, phường mới sáp nhập vào Thành phố) để chuẩn bị công tác xây dựng Đề án điều chỉnh và đặt tên đường phố Huế đợt XI.

- Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về tạm ngừng hoạt động đối với dịch vụ karaoke và trò chơi điện tử để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Rà soát, tổ chức đăng ký danh mục tham gia Đề án Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng giai đoạn 2021-2025. Lập Đề án Chính sách hỗ trợ và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh, xác định các định mức, các hạng mục công việc cần thiết, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, khả thi.

-  Ban hành Quyết định phân cấp cho các phường, xã phối hợp quản lý trực tiếp quản lý và sử dụng các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Huế.

- Tổ chức chương trình “Chủ nhật vì cộng đồng” gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” kết hợp với những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như trồng cây xanh, tổng dọn vệ sinh các cơ quan công sở, khu phố; các hoạt động thiện nguyện như trao quà, hỗ trợ người nghèo…

        2. Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Công tác chăm lo đời sống cho người có công cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, công khai các chế độ chính sách của nhà nước. Ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội thành phố Huế, giai đoạn 2021- 2030; Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật thành phố Huế, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Huế,

Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đến nay, Thành phố đã hỗ trợ cho 6.587 người với tổng kinh phí 10.564.130.000 đồng.

- Đã tiếp nhận và xử lý 307 hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tiếp nhận 5.833 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc 13 phường, xã vào thành phố Huế theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, nâng tổng số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn lên 19.490 đối tượng (thời điểm tháng 11/2021), chiếm 1/3 số đối tượng toàn tỉnh. Năm 2021 đã giải quyết 4.264 hồ sơ trợ giúp xã hội. Trong đó, 1.102 hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng và 3.162 hồ sơ đề nghị hưởng, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng...

- Triển khai Kế hoạch tư vấn đào tạo nghề cho lao động Thượng thành Huế bị di dời, giải tỏa. Thông qua các chương trình dạy nghề giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động thông qua sàn giao dịch việc làm, các kênh vay vốn… đã phối hợp hỗ trợ góp phần giải quyết việc làm cho hơn 8.189 lao động (trong đó xuất khẩu lao động: 63 lao động. Thông qua các nguồn vốn vay: 2.232 lao động, vào các doanh nghiệp, trong các thành phần kinh tế: 5.894 lao động)

3. Giáo dục và đào tạo: Quy mô số lượng trường lớp, học sinh ở các ngành học, cấp học được củng cố duy trì và phát triển. Thành phố tiếp nhận 56 trường, trong đó có 53 trường công lập và 03 trường ngoài công lập của các Huyện, hiện nay quản lý 162 đơn vị trường học (MN 67, TH 57, THCS 36, TH-THCS: 02.)

Năm học vừa qua mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng các chương trình trong năm học được thực hiện đúng thời gian với chất lượng giáo dục được đảm bảo và nâng cao. Tập trung chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng việc giảng dạy môn GDCD và lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các môn học trên lớp và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chuyển dần các hoạt động NGLL qua các hoạt động trải nghiệm; thực hiện tốt mô hình “Xếp hàng đón con”. Tăng cường tổ chức các câu lạc bộ Âm nhạc, Mỹ thuật, TDTT, kỹ năng sống trong trường học nhằm giúp HS phát triển toàn diện, hình thành các kỹ năng sống cơ bản để đáp ứng với sự phát triển xã hội và tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.  

Kết quả về rèn luyện đạo đức, năng lực và phẩm chất: Có 99,98%  học sinh tiểu học đạt về phẩm chất và năng lực. Ở THCS có 100% học sinh THCS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó loại tốt, khá đạt 99,7%. Kết quả về học lực: Có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,6% được xếp loại hoàn thành chương trình lớp học. 99,9% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tiếp tục giữ vững và phát triển. Trong năm học, có 799 em đạt học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp Thành phố, Tỉnh (cấp Tỉnh: 240 giải/6 giải nhất, cấp Thành phố: 559 giải/72 giải nhất). Đội ngũ CBGVNV có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp. Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn: MN 96,7%, TH 90,3%, THCS 96,2%.

Thành phố đã quan tâm đầu tư kinh phí để các trường có điều kiện sửa chữa, nâng cấp và mua sắm mới tăng cường CSVC trường lớp[2] . Thành phố phân khai kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học và bán trú (Máy lọc nước uống, bàn ghế học sinh, máy vi tính...) với tổng kinh phí 10,769 tỷ đồng, trong đó, Mầm non 2,228 tỷ đồng, Tiểu học 4,489 tỷ đồng và THCS 4,052 tỷ đồng.

4. Y tế: Đã chủ động và kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch. Tập trung chỉ đạo đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid, triển khai tiêm phòng COVID-19 theo kế hoạch. Thành lập chốt kiểm soát người và phương tiện, triển khai giải pháp QR (mã thông tin phản hồi), cấp thẻ kiểm soát dịch bệnh điện tử để quản lý tình hình di chuyển, truy vết người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh phục vụ trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện quyết liệt biện pháp 5K trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức giám sát công tác phòng chống dịch tại các trạm Y tế, trường học, và một số đơn vị khác trên địa bàn các phường. Đảm bảo chế độ thường trực dịch 24/24, báo cáo dịch theo đúng quy định.

-  Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm từ đầu năm trong điều kiện nắng nóng và bão, lũ năm 2021. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố, các Trạm Y tế tham mưu cho UBND các phường, xã tăng cường công tác thanh kiểm tra VSATTP theo sự phân cấp trên địa bàn… Chưa có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức 02 đợt kiểm tra (trong thời gian từ ngày 26/01/2021 đến hết ngày 05/02/2021, 15/04/2021 đến hết ngày 15/5/2021) với 72 trường hợp đảm bảo kết quả.[3]

- Hoàn thành công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2021 khối phường, khối cơ quan; Tổ chức, triển khai và giám sát công tác khám sức khỏe khối đào tạo sĩ quan dự bị năm 2021; Tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2022 khối phường, khối cơ quan.

IV. Công tác Đối ngoại, Quốc phòng - An ninh và Nội chính

1. Về Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra canh gác bảo đảm an các toàn sự kiện chính trị diễn ra trong năm. Đã xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo vệ các đoàn khách cao cấp của Đảng, Nhà nước, quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn. Tập trung lực lượng triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân,  về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,và các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn.

- Tổ chức Lễ giao nhận quân đạt kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự 27 phường, cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh kiện toàn tổ chức biên chế; tổ chức kết nạp lực lượng dân quân mới theo đúng quy định. Triển khai công tác ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021, chỉ đạo các phường (Kim Long, Hương Long, Thủy Xuân, Phú Hậu, Tây Lộc, Thủy Biều, Phường Đúc) làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ 2021. Chuẩn bị công tác tuyển quân nhập ngũ năm 2022 theo đúng kế hoạch. Tổ chức triển khai sơ khám khối phường và khối cơ quan năm 2022.

- Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, thông tin, xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra các đột biến xấu, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng hóa, kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm; chủ động nắm bắt giá cả thị trường trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá… Triển khai công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; thường xuyên cập nhật, rà soát số đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy.

- Đã triển khai tốt các phương án, thực hành chỉ đạo các lực lượng vũ trang Thành phố tham gia tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh và Thành phố

2. Công tác Tư pháp - Thanh tra, giải quyết KNTC và tiếp công dân:

Công tác tư pháp: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/11/2021, UBND thành phố đã ban hành 19885 văn bản, trong đó có 05 văn bản quy phạm pháp luật. Qua việc lập hồ sơ rà soát các văn bản này, chưa phát hiện văn bản có nội dung trái với các quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, đã biên tập và phát hành 23.000 Bản tin Pháp luật, với các Chuyên đề “Pháp luật về Dân quân tự vệ”, “Pháp luật về thanh niên”, “Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”, “Pháp luật về lao động” và “Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương”; “Pháp luật về cư trú và căn cước công dân”; “Pháp luật về xây dựng”; “Pháp luật về an toàn giao thông văn minh đô thị”; “Pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án”; “Pháp luật về Tố cáo”. Thực hiện cung cấp 40 câu hỏi tình huống pháp luật; hơn 186 tin, bài phổ biến quy định pháp luật khác trên Cổng thông tin điện tử Thành phố 43 bài đăng chuyên mục Pháp luật đời sống của Đài truyền thanh thành phố Huế; tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, phòng, chống dịch bệnh Covid, bầu cử của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân…

Tiếp tục thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2018 - 2022”; thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực đảm bảo đúng theo quy định và kịp thời.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đề nghị của UBND 27 phường, UBND thành phố Huế đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 công nhận 24 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; 03 phường không đạt chuẩn vì có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Công tác thanh tra: Tiến hành 18 cuộc thanh tra tại 24 đơn vị theo chương trình kế hoạch được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8251/QĐ-CTUB ngày 08/12/2020 và Quyết định số 1466/QĐ-CTUB ngày 24/3/2021 . Đến nay đã ban hành hành 18 Kết luận thanh tra gồm: Ban quản lý 03 chợ Kim Long, Xép, Vỹ Dạ; trường Mầm non: An Đông, 8/3, Vạn Xuân, Hương Lưu; trường THCS Đặng Văn Ngữ, Phạm Văn Đồng; trường Tiểu học: An Cựu, Thuận Thành, Lê Lợi, Tây Lộc; Trung tâm văn hóa thể thao Thành phố; UBND phường Thủy Biều, Vỹ Dạ, Thuận Hòa, An Đông; đoàn thanh tra liên ngành chuyên đề diện rộng về việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND 05 phường: An Tây, An Cựu, Thủy Biều, Thủy Xuân, Hương Long và đoàn thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND phường Phường Đúc trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh: Thẩm tra, xác minh 20 trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp, qua thẩm tra, xác minh để thu hồi 15 Giấy chứng nhận do đã cấp không đúng quy định pháp luật. Xử lý 1796 đơn (cụ thể: 1655 đơn kiến nghị, phản ánh của 16 đơn tố cáo của công dân, 88 đơn khiếu nại và 37 đơn tranh chấp). Tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng hai lần và tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân thành phố (cụ thể: tiếp công dân định kỳ: Tổng số lượt tiếp: 22 lượt; tổng số người: 34 người; tiếp công dân thường xuyên: Tổng số lượt tiếp: 54 lượt; tổng số người: 55 người); ngoài ra còn thường xuyên tham gia tiếp công dân định kỳ với Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Hội đồng tư vấn Thành phố đã họp giải quyết 23 trường hợp phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

3. Công tác đối ngoại: Do tình hình đại dịch Covid-19 diến ra phức tạp trên thế giới và trong nước, hoạt động hợp tác quốc tế của Thành phố đã được thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn trên thế giới hiện nay. Các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân... mặc dù được thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến nhưng đã duy trì và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, các tổ chức quốc tế mà Huế là thành viên... Các dự án trọng điểm tại Thành phố tiếp tục đang được các bên liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ cam kết. Trong năm 2021 đã có 04 đoàn vào với 13 thành viên[4],đã có 03 thỏa thuận quốc tế được ký kết. Hợp tác quan hệ với các tổ chức, thành phố quốc tế vẫn tiếp tục được đẩy mạnh; Thực hiện thông báo đóng lệ phí thường niên năm 2021 mà thành phố Huế là thành viên cho các tổ chức AIMF, LHC, AFHC, LUCI, OWHC, CITYNET; Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh đầu tư sản xuất tại Huế như xúc tiến tìm địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở của công ty Brycen Nhật Bản, hỗ trợ thủ tục cho các chuyên gia của công ty Brycen, công ty Kamatsu nhập cảnh Việt Nam để đến Huế làm việc...

V. Công tác xây dựng chính quyền - cải cách hành chính và thi đua khen thưởng

1. Công tác xây dưng chính quyền: Hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban hành quy chế làm việc của UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết định phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. Thành lập Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường nước thành phố. Xây dựng Đề án giải thể, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực y tế theo quy định Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

2. Về công tác cải cách hành chính: Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo tình hình thực hiện YKCĐ, trọng tâm là các YKCĐ trễ hạn,xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo và Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2021. Đã kiểm tra 23 cơ quan, đơn vị.

 3. Về công tác thi đua khen thưởng: Ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các huyện, thị xã và thành phố Huế năm 2021 tại UBND huyện Phú Lộc. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua ngành giáo dục năm học 2020 - 2021 gồm 102 tập thể lao động tiên tiến, 502 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 3726 Lao động tiên tiến. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể, công nhận Tập thể lao động xuất sắc cho 31 tập thể, Bằng khen của UBND tỉnh cho 04 tập thể và 10 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 18 cá nhân. Tặng Giấy khen cho 162 tập thể và 218 cá nhân đã có thành tích trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội…

4. Về công tác Tôn giáo: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Huế; Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021. Thông báo về nội dung, thời gian kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 và thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với 8 đơn vị phường, xã thuộc thành phố.

 VI. Phòng chống thiên tai

 Ban hành Kế hoạch 5161/KH-UBND ngày 23/8/2021 về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Huế năm 2021 đồng thời rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai năm 2021. Xây dựng “Quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành   phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. Triển khai hướng dẫn 36 phường, xã trên địa bàn Thành phố tiến hành rà soát, cụ thể số liệu các trang thiết bị hiện có và đề xuất nhu cầu các phương tiện trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 Đánh giá chung:

- Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tăng cường chăm lo chu đáo cho người có công cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Triển khai đảm bảo các nhiệm vụ sau bầu cử, Nghị quyết 1264 của UBTVQH về mở rộng địa giới. Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo.

- Sự nghiệp giáo dục, văn hóa xã hội, y tế tiếp tục duy trì kết quả tốt. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

- Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định chính trị - xã hội. Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, trật tự đô thị được tăng cường xử lý nhất là tại các điểm nóng lâu nay trên địa bàn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động sản xuất kinh doanh có chiều hướng suy giảm và có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong thời gian tới, ngành du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả điều hành phát triển kinh tế còn chưa đạt yêu cầu. Một số dự án, đề án, kế hoạch chưa đảm bảo tiến độ đề ra, gặp vướng mắc trong thực hiện.

 


[1] Các công ty TNHH 2TV TM&DV Liên Phụng Phát nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy May xuất khẩu và kho Logistic phục vụ thương mại điện tử tại cụm Công Nghiệp An Hòa, đề xuất UBND Tỉnh hướng dẫn cho Công ty TNHH Nguyễn Danh, Công ty TNHH MTV Hoàng Hùng Đạt, Công ty TNHH MTV In Ấn Duy Trần, Công ty CP Dệt May Thiên An Phú, Công ty CP Dệt May Thiên An Phát và Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Việt Bảo Ký

[2] Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trường MN Phước Vĩnh giai đoạn 2 hạng mục nhà 3 tầng 10 phòng học, phòng chức năng và bếp với kinh phí 5,4 tỷ đồng. Các dự án các trường MN Thuận Hòa, TH Xuân Phú, THCS Nguyễn Du cơ bản hoàn thành.

[3] - 47,2% các cơ sở có đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo quy định;

   - 97,2% cơ sở làm tốt công tác vệ sinh cơ sở, khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm; dụng cụ chứa đựng thức ăn;

    - 56,9% chưa xuất trình được, không có các thủ tục giấy tờ liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

[4] Đoàn Tổng lãnh sứ quán Hoa kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF – Việt Nam, đoàn Trường chính sách công và quản lý Fulbright Việt nam, Tổ chức phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam. Mục đích:  Thăm, chào xã giao và làm việc với UBND Thành phố về các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, môi trường, dự án…

Các bài khác