Tình hình kinh tế năm 2016
08/12/2016 8:20:19 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
    I. Về Kinh tế.    1. Du lịch - dịch vụ - thương mại:

   - Về du lịch: Các kỳ nghỉ lễ, Lễ hội Festival Huế 2016 với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ, triển lãm có quy mô, chất lượng đã góp phần thu hút khách du lịch đến Huế. Tổng lượt khách đến Huế năm 2016 ước đạt 2,14 triệu lượt khách, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 1,703 triệu lượt khách, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tổng ngày khách đến Huế năm 2016 ước đạt 3.574 nghìn ngày khách, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú, các tour, tuyến, loại hình dịch vụ du lịch tiếp tục được đầu tư nâng cấp với nhiều chương trình hỗ trợ du khách từng bước hướng đến xây dựng một môi  trường du lịch lành mạnh và hấp dẫn. Doanh thu du lịch dự ước cả năm 2016 đạt 2.005 tỷ đổng, tăng 16,2% so với năm 2015.

- Thương mại – dịch vụ:

Công tác chỉ đạo kinh doanh và quản lý thị trường tiếp tục được tăng cường, các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng, cửa hiệu, các dạng siêu thị gia đình của các doanh nghiệp tư nhân vẫn tiếp tục đầu tư về các loại hàng hoá phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân và du khách. Nhờ đó tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, giá cả của một số mặt hàng thiết yếu được bình ổn, sức mua của người dân vẫn ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 23.340 tỷ đồng tăng 15,01 % so với 2015. Tuy nhiên, do sự cố ô nhiễm môi trường tại một số nơi ở vùng biển Thừa Thiên Huế đã làm giảm sức mua của người dân, tác động không tốt đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, những hộ kinh doanh mặt hàng hải sản.

2. Công nghiệp - TTCN:

- Tình hình sản xuất công nghiệp -  tiểu thủ công nghiệp duy trì ở mức ổn định; GTSX CN-TTCN trên địa bàn thành phố ước đạt 6.502  tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 13% so với cùng kỳ. Các mặt hàng trọng điểm như dệt may, da giày vẫn giữ được tốc độ tăng khá, xuất khẩu đạt tăng trưởng cao. Các mặt hàng tiêu dùng nội tỉnh tiếp tục duy trì mức tiêu thụ ổn định.

- Tình hình thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Tiếp tục quảng bá và làm việc với các doanh nghiệp để triển khai thực hiện theo nội dung của kế hoạch xúc tiến đầu tư tại địa bàn cụm Công nghiệp An Hòa. Hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục nghiên cứu đầu tư dự án sau khi được chấp nhận địa điểm đối với các doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng lúa năm  2016 là 1747,27 ha, năng suất bình quân đạt: 60,49 tạ/ha, sản lượng là: 10.569,83 tấn[1]. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 230 tỷ đồng (theo giá hiện hành) tăng 6,2% so với 2015. Diện tích một số cây trồng chuyên canh như cây thanh trà tại phường Thủy Biều đã mang lại giá trị kinh tế khá cao, sản phẩm được quảng bá thông qua lễ hội được tổ chức hàng năm tại Thủy Biều đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Đã triển khai và thực hiện công tác tiêm phòng năm 2016, góp phần ngăn chặn các loại dịch bệnh chăn nuôi xảy ra trên địa bàn Thành phố.

4. Thu chi ngân sách:

Năm 2016 tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (2011-2015). Trên cơ sở Nghị quyết của thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - thu chi ngân sách năm 2016, UBND thành phố đã giao kế hoạch ngay từ đầu năm cho các đơn vị để chủ động thực hiện. Thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu, chi ngân sách. Tổng thu ngân sách thành phố ước thực hiện 1.040 tỷ đồng đạt 100,2% KH. Chi ngân sách thành phố ước đạt 1,099 tỷ đồng, đạt 113,4%KH.

Đã tổ chức kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2015 của các đơn vị trường học, UBND các phường và các đơn vị hành chính sự nghiệp; lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 trình HĐND Thành phố phê duyệt.

5. Khoa học công nghệ môi trường:

- Đã xây dựng danh mục các đề tài nghiên cứu ứng dụng KHCN năm 2016 để trình Hội đồng KHCN thành phố xem xét chọn lựa đưa vào danh mục nhiệm vụ KHCN chính thức và đã triển khai thực hiện được một số đề tài trong năm 2016[2].  Phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh tổ chức lớp tập huấn về nhận thức, hướng dẫn xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN 9001:2008 cho các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND thành phố.

- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế tổ chức 02 lớp tập huấn “Xây dựng và sử dụng đệm sinh học trong chăn nuôi”, "Kỹ thuật trồng rau hữu cơ" cho các hộ nông dân của phường An Đông và Thủy Xuân.[1] Trong đó: vụ Đông Xuân với diện tích: 875 ha , năng suất đạt : 63,13 tạ/ha. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu là 872,27 ha, năng suất : 57,84 tạ/ha. Tỷ lệ gieo trồng giống lúa cấp 1 vụ Đông Xuân đạt trên 96 %, vụ Hè Thu trên 95%, bình quân : 95,5%/năm

 

[2] Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ “Xây dựng hệ thống nhắn tin và kênh thông tin phục vụ Ban chỉ huy phòng chống bão lụt thành phố Huế”; Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thành phố nghiệm thu đề tài "Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng bản đồ điện tử quản lý đô thị phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết khu vực kinh thành Huế" của Đội Quản lý đô thị TP Huế.

 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Các bài khác