UBND thành phố Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh ký kết tư vấn xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hoàn thiện Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số giai đoạn 2021-2025
20/04/2021 3:43:07 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều nay 20/4/2021, tại UBND thành phố Huế đã diễn ra Lễ ký kết tư vấn xây dựng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hoàn thiện Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số giai đoạn 2021-2025 giữa UBND thành phố Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế.
   Đến tham dự buổi ký kết có ông Hoàng Hải Minh – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế; ông Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan.
   Trên cơ sở thực tế, định hướng phát triển, UBND thành phố Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Thỏa thuận hợp tác với các mục tiêu sau: Bảo đảm hệ thống ứng dụng CNTT được triển khai đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả đơn vị trực thuộc UBND thành phố Huế và các đơn vị liên quan, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Triển khai áp dụng các giải pháp kỹ thuật tối ưu, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin các ứng dụng trên nền công nghệ cao và kỹ thuật số (gọi tắt là Công nghệ 4.0), bao gồm (nhưng không giới hạn): AI, IoT, BigData, Blockchain, 3D GIS mapping/modelling, nhằm mục đích phục vụ chuyển đổi số, kết nối, xây dựng chính quyền số, thành phố thông minh. Tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế thực hiện vai trò tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0, đào tạo nguồn lực chất lượng cao về CNTT phục vụ các lĩnh vực kinh tế xã hội mà thành phố Huế có nhu cầu.
   Có 05 nội dung hợp tác, gồm: Hợp tác triển khai ứng dụng CNTT, hoàn thiện Chính quyền điện tử tại thành phố Huế; Hợp tác, tư vấn xây dựng giải pháp hạ tầng tổng thể đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống ứng dụng tại thành phố Huế; Hợp tác xây dựng giải pháp và triển khai chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT và Hợp tác trong truyền thông, quảng bá cho các chương trình, sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Huế.
   Phạm vi hợp tác bao gồm: Các cấp chính quyền Thành phố, các đơn vị và hệ thống trực thuộc. Các lĩnh vực ưu tiên là: Giáo dục - đào tạo, Y tế, Du lịch, Kinh tế - thương mại - tiểu thủ công nghiệp, Quản lý Đô thị, Tài nguyên Môi trường…
Ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế (bìa trái) và ông Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị
 
   Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: UBND thành phố Huế xác định Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị tư vấn chiến lược quan trọng, lâu dài trong việc triển khai ứng dụng CNTT, công nghệ số hoàn thiện Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số tại thành phố Huế... Vì vậy, tin tưởng hai bên sẽ hợp tác có hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên.
   Từ đó, bảo đảm hệ thống ứng dụng CNTT, công nghệ số được triển khai đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều cho tất cả đơn vị trực thuộc UBND Thành phố Huế và các đơn vị liên quan. Bảo đảm an toàn thông tin, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Phục vụ chuyển đổi số, kết nối, xây dựng chính quyền số. Hoàn thiện Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số đáp ứng các đặc thù của Thành phố Huế theo đúng định hướng của tỉnh, của Chính phủ, xây dựng Huế - thành phố thông minh....
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)