Thành phố Huế: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực
01/04/2021 4:00:19 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Thông qua việc kiểm soát thủ tục hành chính, mọi thủ tục hành chính sẽ được công khai và thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tránh tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính. Trong thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính thành phố Huế tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát những quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo UBND tỉnh. Qua đó đem lại nhiều kết quả chuyển biến tích cực, thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - xã hội Thành phố phát triển.
   Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Huế có thái độ thân thiện - chuyên nghiệp khi phục vụ Nhân dân
 
   Về công bố, công khai thủ tục hành chính, việc công bố, công khai thủ tục hành chínhluôn được UBND Thành phố xác định là khâu trọng tâm để phát huy vai trò giám sát của toàn xã hội đối với thủ tục hành chính. Trong quý I năm 2021, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã niêm yết công khai 19 thủ tục hành chính, đạt 100% thủ tục hành chính sau khi được UBND tỉnh công bố ban hành mới, chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường đã tổ chức công khai, niêm yết các thủ tục hành chính mới do UBND tỉnh ban hành.
   Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công Thành phố cơ bản đã đảm bảo đúng quy định. Căn cứ Quyết định 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 319 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực thẩm quyền UBND và các cơ quan cấp huyện; trong đó có 46 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp phường đến UBND Thành phố và đến các cơ quan cấp tỉnh. Tình hình giải quyết thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong kỳ là 28.300 (trong đó, hồ sơ trực tuyến: 2.799; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 25.501); số lượng hồ sơ đang giải quyết: 1.023; trong đó, trong hạn: 870, quá hạn: 153 hồ sơ.
   Bên cạnh đó, Trung tâm đã áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hình chính, tăng cường hỗ trợ công dân, tổ chức giao dịch hồ sơ qua môi trường mạng và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tờ rơi, áp phích và các Clip hướng dẫn sử dụng phần mềm Dịch vụ công để tích cực tuyên truyền vận động công dân giao dịch thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã mang lại nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.
   Trong quý I/2021, Trung tâm đã hỗ trợ công dân, tổ chức tạo mới 2.011 tài khoản dịch vụ công để tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Số lượng hồ sơ giải quyết bằng hình thức trực tuyến trong quý I là 2.792 hồ sơ (đạt tỷ lệ 38% tổng hồ sơ tiếp nhận), cao hơn so với quý III và quý VI năm 2020 lần lượt là 1.488 hồ sơ và 1.310 hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng mã QR hoặc máy POS để thanh toán phí khi đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công thành phố Huế
 
   Cũng trong Quý I/2021, sau khi phần mềm Dịch vụ công đã đáp ứng chức năng, Trung tâm đã áp dụng giải pháp thanh toán phí và lệ phí trực tuyến, đồng thời tập trung tuyền truyền, vận động công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính thực hiện thanh toán phí và lệ phí trực tuyến bằng máy POST và bằng mã QR thông qua các app ví điện tử giúp thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho công dân trong quá trình làm việc tại Trung tâm (theo đó có 2.835 hồ sơ được thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt với số tiền lên đến 274.207.000 đồng; tỷ lệ hồ sơ thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt chiếm 61% tổng số hồ sơ đã thanh toán).
   Nhìn chung, được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Huế, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Văn phòng UBND Tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và UBND các phường thuộc Thành phố đã tạo điều kiện cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan. Quá trình thực hiện được sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, cũng như sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc trang cấp thiết bị, cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ công chức có tính chuyên nghiệp cao; sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương đảm bảo trong suốt quá trình thực hiện.
    Bên cạnh đó, công tác rà soát, cập nhật, công khai niêm yết danh mục thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Trung tâm Hành chính công Thành phố; cơ sở vật chất được nâng cấp đảm bảo đáp ứng việc tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi giao dịch tại Trung tâm.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>