Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023 tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức
10/08/2023 10:23:08 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh tổ chức lễ tổng kết Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Dự buổi lễ có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.
   Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023 và kết thúc vào ngày 02/7/2023; trong đó, các đợt thi tuần được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên môi trường mạng. Theo kế hoạch đề ra, việc triển khai các đợt thi đều đảm bảo thời gian nghiêm túc, đúng quy định. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 - 30/6/2023, Ban Tổ chức Hội thi cũng đã tiếp nhận 110 video clip tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức rà soát, sàng lọc để chấm điểm theo đúng tiến độ.
   So với Hội thi năm 2022, Hội thi năm nay có số lượng rất lớn các cơ quan, đơn vị và CBCCVC tham gia, gồm 189 đơn vị với 83.200 lượt CBCCVC tham dự thi, tăng 18 đơn vị với 56.285 lượt CBCCVC dự thi so với năm 2022 (năm 2022 có 171 đơn vị tham gia với 26.915 lượt CBCCVC dự thi). Qua 4 tuần của Hội thi, số lượng các đơn vị tham gia dự thi các tuần sau đều cao hơn tuần thi trước; tuần thứ nhất có 184 đơn vị tham gia với 20.058 người dự thi thì đến tuần thứ 4 có 189 đơn vị tham gia với 21.008 người dự thi. Chất lượng bài thi trắc nghiệm năm 2023 khá tốt so với năm 2022 và tăng lên hàng tuần.
   Tại Hội thi năm nay, Ban Tổ chức nhận được 110 video clip tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương (bao gồm 02 clip của cơ quan Trung ương, 19 clip của cơ quan cấp sở, 11 clip của cấp huyện, 77 clip của cấp xã và 01 clip của đơn vị trường học). Các video clip chủ yếu tập trung vào các nội dung như: giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, đơn vị gắn với quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức giao dịch TTHC tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách TTHC; tăng cường đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức…
   Căn cứ hướng dẫn và thang điểm chi tiết đối với phần thi xây dựng video clip, trên cơ sở kết quả chấm điểm của các thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 08 đơn vị, địa phương được công nhận giải thưởng phần thi xây dựng video clip, trong đó giải Nhất thuộc về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giải Nhì thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền; giải Ba thuộc về Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông; Giải Khuyến khích thuộc về Ủy ban nhân dân phường Phú Hội, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy và Ủy ban nhân dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.
   Đây là các video clip có những nội dung mới, có sự đầu tư, dàn dựng công phu, hình ảnh, âm thanh chất lượng và có tính khả thi cao, dễ áp dụng để mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác cải cách hành chính tại địa phương. Trong đó, một số đề tài có tính thuyết phục cao như “Giải quyết thủ tục hành chính - Thời 4.0” của Văn phòng UBND tỉnh; “Mô hình ủy quyền bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính góp phần cải cách hành chính” của Sở Khoa học và Công nghệ; “Hướng dẫn, tuyên truyền người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến” của UBND huyện Quảng Điền…
   Trên cơ sở thống kê kết quả về số lượng, chất lượng tham dự thi của các cơ quan, địa phương và Thể lệ Hội thi, Ban Tổ chức đã chọn 05 đơn vị, địa phương tham gia Hội thi tích cực, đầy đủ và chất lượng nhất để trao giải tập thể; trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt giải Nhất tập thể; giải Nhì tập thể được trao cho Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Huế; giải Ba tập thể trao cho Kho bạc Nhà nước tỉnh và Ủy ban nhân dân phường An Cựu, thành phố Huế.
   Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết đây là năm thứ hai tỉnh tổ chức một Hội thi CCHC bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về CCHC. 
   Có thể nói, Hội thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Từ đó, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.
   Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp hữu hiệu để triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; đã vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích; thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC ở địa phương để ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.
   Xác định việc tổ chức thi tìm hiểu công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới trở thành hoạt động thường xuyên và yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm cho hoạt động này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà để tìm hiểu, cập nhật kịp thời những kiến thức, quy định của Đảng và Nhà nước nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho công cuộc CCHC của địa phương; sử dụng kết quả tham gia Hội thi như một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cuối năm của các địa phương, đơn vị.
   Trong thời gian tới, đề nghị Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho phép mở rộng đối tượng dự thi sang các cơ quan Đảng và khối Mặt trận, đoàn thể để tạo sự lan toả rộng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng năng động, chuyên nghiệp và theo đúng phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>