Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
09/05/2022 9:26:26 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1078/QĐ-UBND ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>