Triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra
12/07/2023 3:13:50 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/7/2023, UBND Tỉnh ban hành Công văn 6627/UBND-TDKT ngày 03/7/2023 V/v triển khai Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 6627 ngày 03/7/2023 của UBND Tỉnh ()
2 Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>