Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội
05/05/2022 10:29:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1077/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1077 ngày 05/5/2022 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>