Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện
05/05/2022 10:27:22 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1076 ngày 05/5/2022 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>