Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
19/05/2022 10:24:31 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1168 ngày 19-5-2022 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>