V/v triển khai Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh
08/03/2022 4:54:24 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 7/3/2022, UBND thành phố Huế ban hành Công văn 1444/UBND-ĐC về việc triển khai Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 1444 ()
2 Quyết định 10 của UBND tỉnh ()
3 Quy định Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh (kèm theo QĐ 10) ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>