Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
08/03/2022 4:47:52 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 3/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 588/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 588 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>