Hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
01/03/2022 11:31:03 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 23/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản số 1714/UBND-TP về việc hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 1714/UBND-TP ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>