Thành phố Huế: Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/04/2021 11:43:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 20/4/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố Huế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; các thành viên UBBC thành phố Huế, các tổ bầu cử trên địa bàn...
   Tại hội nghị, Uỷ ban bầu cử thành phố Huế đã hướng dẫn các nghiệp vụ trong công tác bầu cử, hướng dẫn lập các biểu mẫu, biên bản phục vụ công tác bầu cử; Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp an toàn y tế trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tổ chức bầu cử ở các khu vực cách ly; cách xử lý các tình huốngcó thể phát sinh trong bầu cử; nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử…. Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh Nghị quyết 41/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
   Các đại biểu cũng được triển khai, thông tin một số nội dung về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử; nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử; quy định đối với cử tri, danh sách ứng cử viên; bố trí điểm bỏ phiếu và tổ chức ngày bầu cử; việc kiểm phiếu, lập biên bản; kiểm tra, tổng hợp kết quả, ghi biểu mẫu…
   Đồng chí Trương Quang Trung – Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND thành phố Huế - Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Huế lưu ý, các đại biểu dự hội nghị cần tập trung theo dõi, nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi trực tiếp nghiệp vụ về bầu cử, nhất là việc ghi thông tin vào các loại biểu mẫu, biên bản phục vụ cho công tác bầu cử. Trong thời gian diễn ra tập huấn, những vấn đề chưa rõ, còn băn khoăn cần có sự trao đổi để thống nhất trong triển khai thực hiện.
   Hội nghị tập huấn cũng đã thảo luận, giải đáp vướng mắc về những nội dung, vấn đề, tình huống thường xảy ra và đề ra các giải pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thực hiện bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn tiết kiệm, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
 
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được ấn định và công bố ngày bầu cử vào ngày Chủ nhật 23/05/2021. Cuộc bầu cử là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
 
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)