Thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Hội nghị hiệp thương lần 3)
16/04/2021 10:21:16 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 16/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP. Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
   Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP. Huế đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện. Công tác tổ chức Hội nghị được tiến hành theo đúng kế hoạch và quy trình. Tại các Hội nghị, cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu một cách dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần xây dựng. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm đạt 100%.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐND thành phố
 
   Trước và sau các Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã nhận được 09 đơn xin thôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
   Như vậy danh sách chính thức gồm 56 đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 và được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết tán thành. Tuy nhiên, do có 1 trường hợp xin thôi tham gia ứng cử ngay trước Hội nghị hiệp thương lần 3 nên hiện chỉ có danh sách của 55/56 người ứng đại biểu HĐND thành phố; một người còn lại sẽ được Ủy ban MTTQVN TP. Huế lập danh sách bổ sung và trình lên các cấp có thẩm quyền trước ngày 18/4 để đảm bảo kế hoạch.
   Về cơ cấu, thành phần của những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều đảm bảo các tỷ lệ về nữ, người trẻ tuổi… theo luật định.
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)