Thành phố Huế: Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính “kiểu mẫu”
09/04/2021 11:18:11 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Năm 2021, TP. Huế tiếp tục xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển và đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong CCHC, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo”, hướng tới nền hành chính “kiểu mẫu”…
   Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Huế có thái độ thân thiện - chuyên nghiệp khi phục vụ Nhân dân
 
   Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển biến tích cực trong Cải cách hành chính
   Thời gian qua, công tác CCHC luôn được lãnh đạo TP. Huế đặc biệt chú trọng. Năm 2020 vừa qua, TP Huế đã tiếp tục đổi mới với nhiều giải pháp về CCHC. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân; nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Về Kết quả đánh giá, xếp loại đánh giá chất lượng hoạt động của UBND thành phố Huế năm 2020, UBND thành phố Huế có 86,70 điểm đánh giá, được xếp loại tốt.
   Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của TP, nhất là người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên rõ rệt. Các văn bản chỉ đạo được Thành phố, các phòng ban, đơn vị ban hành kịp thời. Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đã và đang được thực hiện thường xuyên. TP cũng đã rà soát và ban hành bộ thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, công khai, minh bạch, giúp giảm thiểu thời gian và kinh phí của cá nhân, tổ chức. Thành phố Huế đã khai trương 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 27/27 phường từ năm 2018. Bộ máy cơ quan, đơn vị thuộc thành phố từng bước được sắp xếp tinh gọn.
   Trong năm 2020, riêng Trung tâm hành chính công TP Huế đã tiếp nhận và xử lý, giải quyết, trả đúng hạn 35.817/39.112 hồ sơ (đạt tỷ lệ 91,5%). Đưa nhiều thủ tục vào liên thông, công tác CCHC với nhiều nội dung khác được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, đóng góp quan trọng vào việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp và sự phát triển chung của toàn TP. Thành phố cũng đã số hóa tổng cộng 34.385 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100% (Các hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn). Đã hỗ trợ cá nhân, tổ chức tạo 5.204 tài khoản dịch vụ công để tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến tổng số hồ sơ đã tiếp nhận. Từ đầu năm 2021, tại Trung tâm hành chính công TP Huế đã có hình thức thanh toán trực tuyến qua mã QR, qua máy POS... tạo sự tiện lợi tối đa cho người dân...
Người dân sử dụng dịch vụ tại điểm thanh toán không dùng tiền mặt ở Trung tâm hành chính công TP Huế
 
   Ngoài ra, hệ thống mạng của HĐND – UBND TP, các phòng, ban và 27 phường sớm đã hòa mạng CPNET của tỉnh. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều giải quyết được phần lớn khối lượng hồ sơ nhận trong tháng, khắc phục tình trạng tồn đọng hồ sơ… Qua đó làm giảm sự tốn kém về thời gian, tiền bạc khi đi làm thủ tục hành chính của nhân dân. Đồng thời, góp phần cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 
   Một số vướng mắc, khó khăn còn tồn tại
   Tuy nhiên, công tác CCHC của thành phố Huế vẫn còn một số vướng mắc phải bàn. Về xếp hạng CCHC, mặc dù số lượng hồ sơ, thủ tục giải quyết của Thành phố với khối lượng khá lớn. Hồ sơ thủ tục quá nhiều, dẫn đến khối lượng công việc lớn nên lượng hồ sơ bị trễ cũng tỷ lệ thuận theo; ý kiến chỉ đạo từ cấp trên xuống cũng nhiều gấp nhiều lần các đơn vị khác…
   Các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố Huế đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong cải cách hành chính của thành phố, như: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc các đơn vị xử lý hồ sơ tiếp nhận xử lý, số hóa hồ sơ đầy đủ, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, Trung tâm hành chính công thành phố Huế đề xuất các giải pháp để nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức 3,4; tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại các phường vùng ven của thành phố...
 
   Hướng tới nền hành chính “kiểu mẫu”, lấy sự hài lòng của người dân làm “thước đo”
   Lãnh đạo thành phố Huế cho rằng, Thành phố tiến tới xây dựng một Trung tâm hành chính công “kiểu mẫu”, với đội ngũ cán bộ, nhân viên và các ban, ngành liên quan của Thành phố làm việc chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện với nhân dân.  
   Để triển khai có hiệu quả công tác CCHC của thành phố trong năm 2021 và những giai đoạn tiếp theo, thành phố Huế cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC, như: Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách theo hướng ngày càng đơn giản; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Về hiện đại hóa nền hành chính, TP. Huế sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Trung tâm hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở UBND các phường. Tập trung nâng cao chỉ số CCHC của thành phố năm 2021 với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh Chính quyền điện tử và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công thành phố... nhằm xây dựng môi trường làm việc mới chuyên nghiệp để phục vụ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức ngày một hiệu quả hơn.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh (giữa) nhấn mạnh đến tính tuân thủ và tính phục vụ trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, nhất là của người đứng đầu và các cán bộ trực tiếp công tác
 
   Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định: Cả hệ thống chính trị thành phố phải quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong CCHC, đặc biệt là nâng cao các chỉ số, phục vụ tốt cho nhu cầu của người dân, tổ chức... Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh đến tính tuân thủ và tính phục vụ trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, nhất là của người đứng đầu và các cán bộ trực tiếp công tác. Các phòng, ban của TP cần tăng cường mối quan hệ, liên kết chặt chẽ hơn để thống nhất và giải quyết nhanh các hồ sơ, thủ tục, nhất là các hồ sơ về đất đai, hộ tịch… Trên hết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao tinh thần trách nhiệm; sáng tạo và nỗ lực hết mình trong công việc.
   Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rất cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” hiện đại và trong cả bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước...  nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn… Hướng đến một nền hành chính hiện đại - hiệu lực - hiệu quả. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm ”thước đo”, đáp ứng kịp thời xu thế phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0...      
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)