Thành phố Huế: Kiến nghị xử lý những vấn đề chưa hợp lý, tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính
03/03/2021 11:45:53 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng nay 3/3/2021, UBND thành phố Huế tổ chức buổi họp đánh giá, đưa ra các giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Huế - Trương Đình Hạnh chủ trì buổi họp.
   Năm 2020, TP Huế đã tiếp tục đổi mới với nhiều giải pháp về CCHC. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân; áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.
   Về Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC cấp huyện trong tỉnh, năm 2021, UBND thành phố Huế xếp thứ 6/9. Về Kết quả đánh giá, xếp loại đánh giá chất lượng hoạt động của UBND TP Huế năm 2020, UBND TP Huế có 86,70 điểm đánh giá, được xếp loại tốt.
   Tuy nhiên, công tác CCHC của TP Huế vẫn còn một số vướng mắc phải bàn. Về xếp hạng CCHC, mặc dù số lượng hồ sơ, thủ tục giải quyết của Thành phố với khối lượng khá lớn. Hồ sơ thủ tục quá nhiều, dẫn đến khối lượng công việc lớn nên lượng hồ sơ bị trễ cũng tỷ lệ thuận theo; ý kiến chỉ đạo từ cấp trên cũng rất nhiều so với các đơn vị khác…
   Tại cuộc họp, nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan của TP Huế đã đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong cải cách hành chính của thành phố, như: Rà soát, bổ sung các báo cáo, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu và đảm bảo đúng thời gian quy định căn cứ bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC; tiếp tục tập trung xử lý các nhiệm vụ do tỉnh giao, ý kiến chỉ đạo của tỉnh để triển khai đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc các đơn vị xử lý hồ sơ tiếp nhận xử lý, số hóa hồ sơ đầy đủ, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, Trung tâm hành chính công TP Huế đề xuất các giải pháp để nâng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến mức 3,4; tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích tại các phường vùng ven của thành phố.
   Đặc biệt, rà soát, phản ánh, kiến nghị với cấp trên những vấn đề chưa hợp lý về nội dung, phương pháp xác định kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC.
   Kết luận tại cuộc họp về CCHC, đồng chí Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, bổ sung các báo cáo, tài liệu kiểm chứng theo yêu cầu và đảm bảo đúng thời gian quy định. Tập trung xử lý các nhiệm vụ do tỉnh giao, ý kiến chỉ đạo của tỉnh để triển khai đúng thời gian quy định...
   “Những gì còn tồn tại, làm “mất điểm” đánh giá trong CCHC thì chúng ta cần phải chấn chỉnh ngay; quyết liệt đồng bộ các giải pháp để tiếp tục tạo chuyển biến trong CCHC của thành phố, nhất là ở mảng hiện đại hóa nền hành chính, chính quyền điện tử, chuyển đổi số... Rà soát các chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý. Tăng cường kiểm tra, kỷ cương kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ” - Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trương Đình Hạnh nhấn mạnh.
Cán bộ Trung tâm hành chính công TP Huế chuyên nghiệp - thân thiện khi phục vụ Nhân dân
 
   Trên cơ sở xác định những khó khăn, vướng mắc nêu trên, lãnh đạo TP Huế cho rằng, để triển khai có hiệu quả công tác CCHC của TP trong năm 2021 và những giai đoạn tiếp theo, TP Huế cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC, như: Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Thủ tục hành chính (TTHC) được cải cách theo hướng ngày càng đơn giản; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
   Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rất cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền từ TP đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” hiện đại và trong cả bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước...
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)