Khai mạc Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành Nội chính Đảng năm 2023
12/09/2023 4:33:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 12/9/2023, Thành ủy Huế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành Nội chính Đảng năm 2023.
   Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Văn Vu - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quý Phố - Trưởng Phòng phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phan Viết Giảng - Trưởng phòng Tổng hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy.
   Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo và chuyên viên: các ban UBKT, Văn phòng Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra và Phòng Tư pháp thành phố; các đồng chí bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và văn phòng đảng ủy 36 phường, xã.
   Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng; qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và tháo gỡ, giải quyết ngay từ cơ sở; đồng thời, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với toàn Tỉnh đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.
   Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người trực tiếp tham mưu công tác nội chính nắm vững các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh và thành phố về công tác nội chính; trên cơ sở đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính của Đảng.
   Dự kiến Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngành Nội chính Đảng năm 2023 sẽ được tổ chức trong 01 ngày, các đồng chí tham dự sẽ được nghe báo cáo những vấn đề cơ bản về công tác: nội chính và cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác hướng dẫn chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Văn phòng Thành ủy Huế