Thành phố Huế tổ chức bồi dưỡng kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, bạo lực học đường và xây dựng trường học hạnh phúc
29/08/2023 11:22:41 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý giáo dục cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, ngày 29/8/2023, Trung tâm Chính trị thành phố Huế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2023.
   Tham dự lớp Bồi dưỡng có đồng chí Trần Hải Yến - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và 341 đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
   Các khách mời của Lớp bồi dưỡng gồm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế đã báo cáo chuyên đề “Xử lý khủng hoảng truyền thông và phòng ngừa bạo lực học đường” và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng - Viện trưởng Việt Quản trị tri thức KMi báo cáo chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc - nhận thức và thực hành”.
   Thông qua Lớp bồi dưỡng lần này các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố đã được trang bị các kiến thức cơ bản về xử lý khủng hoảng truyền thông và bạo lực học đường trong nhà trường, các nội dung về xây dựng trường học hạnh phúc từ đó xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 05 ngày 01/6/2021 của Thành ủy “về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” và Đề án phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố Huế giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến 2045.
Trung tâm Chính trị thành phố Huế