Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn Thành phố
26/05/2023 5:37:41 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 26/5/2023, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì phiên họp để nghe báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án: Chỉnh trang bờ sông Hương; thực hiện gói thầu hạng mục dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng Khu vực I kinh thành Huế; Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ,...
   Tại cuộc họp, sau khi nghe các phòng, ban, đơn vị và địa phương liên quan báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các phương án giải quyết trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội luôn là vấn đề khó, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân được giao quyền sử dụng đất, do đó công tác giải phóng mặt bằng các dự án phải được thực hiện bài bản, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao hơn, hiệu quả hơn, đảm bảo đúng quy định.
   Để đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: UBND Thành phố chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương cần thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ báo cáo, tập trung bám sát các địa bàn được giao theo dõi; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đến khu dân cư; đẩy mạnh đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân. Các phòng, ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác tham mưu triển khai ngay việc rà soát trình tự thủ tục pháp lý thực hiện các dự án từ thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, trình tự thu hồi đất… nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.
Văn phòng Thành ủy Huế