Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Cựu và phường An Đông về triển khai thực hiện Chỉ thị 16
19/05/2023 2:03:05 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 19/5/2023, Đoàn công tác Thành ủy do đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với ban thường vụ đảng ủy các phường An Cựu và An Đông để nghe báo cáo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Huế; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.
   Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo việc tổ chức triển khai thực hiện và ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền phường An Cựu và An Đông trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền phường An Đông và An Cựu tập trung bám sát nội dung, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu quả điều hành, quản lý chính quyền địa phương về đất đai và trật tự xây dựng,nhất là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.
   Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đề nghị Đảng ủy các phường bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện kế hoạch sát với Chỉ thị 16 để tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập Tổ công tác để phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, đảng ủy viên phụ trách địa bàn và các thành viên UBND phường...; lập hồ sơ, danh mục đất do Nhà nước quản lý; tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, kịp thời giải quyết những nhu cầu bức thiết của Nhân dân về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng...
Văn phòng Thành ủy Huế