Bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán và hệ giá trị văn hóa con người Huế
14/03/2023 9:22:05 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Chiều 14/3/2023, Thành ủy Huế phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh tổ chức Hội thảo về Bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán và hệ giá trị văn hoá con người Huế. Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh và Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố đồng chủ trì.
   Đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại Hội thảo
 
   Tham dự Hội thảo có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các phòng, ban Thành phố. Hội thảo vinh dự đón tiếp hơn 50 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, Nhà nghiên cứu, nhân sỹ tri thức và đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn.
   Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: Từng là trung tâm chính trị của vương triều nhà Nguyễn, kinh đô nước Việt Nam; Huế có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng vẻ vang, nơi đây đã chứng kiến nhiều diễn biến thăng trầm của lịch sử, là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những giá trị văn hóa phong phú đa dạng, đặc sắc trong dòng chảy văn hóa lịch sử Việt Nam. Đặc biệt, con người Huế coi trọng truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, sống khoan dung, hòa thuận, mẫu mực, sâu lắng mà nhẹ nhàng,...; tất cả đã tạo nên cốt cách đặc trưng con người Huế trong văn học nghệ thuật, kiến trúc, ẩm thực, trang phục, phong cách ứng xử và trong từng nếp sống của mỗi người dân.
   Bên cạnh đó, Huế được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan kỳ vĩ và thơ mộng; tự hào có 7 di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO công nhận, vinh danh; Huế có sức hút đặc biệt đối với các nhà nghiên cứu, khách du lịch trong và ngoài nước. Với những yếu tố khác biệt, đặc sắc bắt nguồn từ các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa phi vật thể phong phú đã làm cho Huế hội tụ đủ các điều kiện cần để trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và thế giới.
   Hiện nay, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vấn đề bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán và hệ giá trị văn hoá con người Huế được lãnh đạo Tỉnh và Thành phố quan tâm, chú trọng; ý thức sâu sắc trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa; xem văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững. Ngày 01/6/2021, Thành ủy ban hành Nghị quyết 05 về việc tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống và phong tục, tập quán Huế đặc sắc gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
   Với nỗ lực, quyết tâm xây dựng thành phố Huế "Văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc" trên cơ sở bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống. Mục đích Hội thảo lần này nhằm tập hợp, cô đọng một số đặc điểm nổi bật về con người Huế và phong tục, tập quán Huế phổ thông để nhìn nhận, thảo luận, tập hợp những giá trị văn hóa đặc sắc cần gìn giữ, lưu truyền và phát huy; những điểm cần sửa đổi phù hợp hơn với cuộc sống đương đại, làm cơ sở cho việc lựa chọn, định hướng phương thức tuyên truyền, áp dụng phù hợp trong thực tiễn đời sống hiện nay.
   Với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu cùng nhau chia sẻ, trao đổi các vấn đề quan trọng, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, để  bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển, làm lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp trong văn hóa Huế, cốt cách con người Huế; tạo động lực, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; cùng với toàn Tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.
Văn phòng Thành ủy Huế