Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định về công tác cán bộ tại các phường Thuận Hòa, An Tây, Thuận An và xã Phú Thanh
01/03/2023 11:18:42 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Minh Châu - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Trương Quang Trung - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các phường Thuận Hòa, An Tây, Thuận An và xã Phú Thanh.
   Tại buổi lễ, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đồng chí: Hoàng Giang Thanh, Lê Thị Diệu Hồng, Nguyễn Văn Giàu và Văn Thị Kim Liên.
   Theo đó, điều động đồng chí Hoàng Giang Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Hòa đến nhận công tác tại phường An Tây, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy và giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/3/2023; giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND phường An Tây, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Điều động đồng chí Lê Thị Diệu Hồng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận đến nhận công tác tại phường Thuận Hòa, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy và giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/3/2023; giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND phường Thuận Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Điều động đồng chí Nguyễn Văn Giàu - UVTV, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An đến nhận công tác tại xã Phú Thanh, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy và giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/3/2023; giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND xã Phú Thanh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Điều động đồng chí Văn Thị Kim Liên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thanh đến nhận công tác tại phường Thuận An, chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 01/3/2023; giới thiệu để HĐND phường bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường Thuận An, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn, các đồng chí được bổ nhiệm đợt này tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chung sức xây dựng đơn vị, địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện; phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.                                             
Văn phòng Thành ủy Huế