Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với chi ủy Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa
17/02/2023 5:35:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 17/02/2023, Tổ công tác Thành ủy do đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi ủy Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa để nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT Thành ủy và Ban Giám đốc Công ty.
   Chi bộ Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa có 32 đảng viên, đang sinh hoạt tại 03 tổ đảng gồm: Văn phòng, Phòng quản lý Bảo vệ rừng và Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty đã báo cáo các đồng chí trong Tổ công tác về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh; năm 2022, tổng doanh thu công ty đạt 17,298 tỷ đồng (tăng 128%), trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 2,388 tỷ đồng (tăng 272%); nộp ngân sách Nhà nước hơn 442 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10 triệu đồng/người/tháng.
   Đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận sự nỗ lực, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi ủy và Ban Giám đốc Công ty trong thời gian qua, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh; các chỉ tiêu hằng năm đề ra đều đạt và vượt; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động.
   Đồng chí mong muốn thời gian tới Chi ủy, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tập thể chi bộ, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, thống nhất và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương; góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Văn phòng Thành ủy Huế